عظیم پاداری الیاسی
وکیل متخصص در امور ملکی
خوزستان
اهواز
Bachelor حقوق
دانشگاه شهید چمران اهواز
3 سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
مرکز وکلا و مشاوران خوزستان
لیسانس حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی تهران
پایان نامه: ماهیت زندان از بعد تهدید یا فرصت و نقش مدیریت در آن.
حوزه های تخصصی
خانواده مطالبه دیه مطالبه خسارات غیر قراردادی (اتلاف، تسبیب و ...) مطالبه سهم الارث مطالبه اجرت المثل اموال مطالبه مهر المتعه مطالبه مهر المثل مطالبه بهای نسق زارعانه مطالبه هدایای نامزدی مطالبه دیه جنایات مطالبه خسارات ناشی از ضمان قهری و جرم درخواست پرداخت دیه از بیت المال
شهر های ارائه خدمت
اندیمشک اهواز دزفول
آدرس دفتر
کیانپارس، نبش خ یک شرقی
06124345476
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهشهید چمران اهواز ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق
loading...