روح الله غالب زنجیره مسکن
کارشناس ارشد حقوق (عمومی)
آذربایجان غربی
ارومیه
Masters حقوق
دانشگاه موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان
شهر های ارائه خدمت
ارومیه
آدرس دفتر
مولوی 2 نرسیده به میدان فردوسی کوچه علیزاده
09143402910
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهموسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان ،رشتهحقوق ، گرایش عمومی
loading...