سامان اقائی
متخصص امور ملکی و اسناد تجاری
کارشناس حقوق دانشگاه ایت اله بروجردی
نفر دوم و عضو استعداد درخشان دانشگاه ایت اله بروجردی
دارای گواهینامه فن بیان حقوقی
دارای گواهینامه وکیل سایبری
دارای گواهینامه دعاوی قاچاق کالا و ارز
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت سایر دعاوی اموال و مالکیت
شهر های ارائه خدمت
تهران خرم آباد کوهدشت
loading...