سیدمحمد میرحسینی
کارشناس ارشد، مشاور حقوقی کرمان
کرمان
کرمان
Masters حقوق
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
عضو بنیاد نخبگان نیرو مسلح، کارشناس ارشد اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی کرمان
حوزه های تخصصی
دعاوی اداری مطالبه حقوق و مزایای کارگر اخراج غیر قانونی کارگر تغییر محل کار گارگر ترک غیر موجه کار بازگشت به کار و اعاده خدمت افزایش حقوق وقوع حادثه ناشی از کار اثبات سوابق بیمه ابطال رای هیات اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی الزام به احتساب ايام انفكاك - بلاتكليفي به عنوان مرخصي اعتراض به اخراج از محل خدمت موضوعات مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور اعتراض به تقلیل یا تنزل حکم خدمت و تنزیل مقام یا پست سازمانی
شهر های ارائه خدمت
تهران شیراز کرمان
آدرس دفتر
شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم 9
09215517303
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ،رشتهحقوق ، گرایش خصوصی
loading...