شیوا کلانتری اوسکوئی
وکیل متخصص شرکت ها ، دعاوی ملکی قراردادها
سمنان
سمنان
وکیل پایه یک دادگستری
مشاور حقوقی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت ابطال سند مالی الزام به تنظیم سند رسمی
شهر های ارائه خدمت
کرج تهران سمنان
آدرس دفتر
سمنان میدان معلم ساختمان قلم
09123721934
loading...