سیامک کرم زاده
وکیل پایه یک دادگستری/ 18 سال سابقه
تهران
تهران
22 سال تجربه وکالت
وکیل پایه یک دادگستری
مرکز وکلا و مشاوران البرز
(بیوگرافی)
اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی: سیامک کرم زاده
تاریخ تولد: ۱۷/۳/۱۳۴۳
آدرس: کرج عظیمیه بلوار شریعتی جنب پامچال جنوبی شماره ۹۸ واحد ۵

تحصیلات:
۱۳۷۳-۱۳۷۷: دانشگاه دهلی دوره دکتری در حقوق بین الملل
۱۳۷۰-۱۳۷۳ : دانشگاه شهید بهشتی رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی
۱۳۶۳-۱۳۶۶ : دانشکده علوم قضائی دوره کارشناسی

تجارب کاری:
۱۳۹۴- تا کنون : مشاور حقوقی در پرونده های وزارت دفاع در دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده امریکا و مدیر دعاوی خارجی موسسه حقوقی تامین عدالت
۱۳۸۹-۱۳۹۳ : نماینده ایران در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده امریکا و رئیس شعبه مرکز امور حقوقی بین المللی در لاهه
۱۳۸۷-۱۳۸۹: معاون نماینده ایران در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و معاون شعبه مرکز امور حقوقی بین المللی در لاهه
۱۳۸۷-۱۳۹۳: مدیریت و مشاوره حقوقی در پرونده های داوری نزد دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده امریکا
۱۳۸۷-۱۳۹۳ : مدیریت و مشاوره حقوقی در پرونده های داوری بین المللی نظیر پرونده دعاوی شرکت ترکسل و کرسنت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز پرونده های بی ای ئی و آی ام اس بطرفیت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
اعمال و اجرای مقررات داوری موردی و سازمانی در پرونده های مختلف داوری بین المللی
مدیریت و مشاوره در پرونده های قضائی نزد دادگاههای اروپا، ایالات متحده امریکا و کانادا
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات تحریمی علیه ایران مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده؛
بررسی مشکلات و مسائل حقوقی بین المللی دولت در زمینه های مختلف از جمله حقوق تجارت بین الملل و داوری بین المللی و ارائه مشاوره حقوقی و راهکارهای مناسب حسب مورد و عنداللزوم با کسب نظر از وکلا و مشاورین حقوقی بین المللی.

۱۳۸۷ تا کنون: عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
۱۳۸۱ تا کنون: وکیل پایه یک دادگستری
۱۳۹۶ تا کنون: همکاری با موسسه حقوق بین الملل پارس از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های علمی
۱۳۹۹ تا کنون: مدیرعامل موسسه داوری سفیران صلح

سوابق تدریس و تحقیق:
الف: تدریس
حقوق بین الملل عمومی، داوری بین المللی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق سازمانهای بین المللی، و متون حقوقی به زبان انگلیسی از جمله تدریس متون داوری بین المللی


ب: تحقیق
مقالات:
- سیامک کرم زاده و عبدالله عابدینی، بررسی انهدام پهباد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین الملل، پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه، ۱۳۹۹

- سیامک کرم زاده و افشین قشلاقی؛ تحدید حدود دریی خزر با تکید بر کنوانسیون اکتائو، مجله اقیانوس شناسی، ۱۳۹۹

- سیامک کرم زاده و عبدالله عابدینی، حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت: بررسی موردی ایران، مطالعات حقوق عمومی، حقوق سابق،۱۳۹۸

- سیامک کرم زاده و عبدالله عابدینی، رهیافت دادگاههای داخلی پیرامون تحریم های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه موردی آرای دادگاههای سنگاپور، بریتانیا و هلند، مجله حقوقی بین المللی، ۱۳۹۹

- سیامک کرم زاده،تحلیل حقوقی صدور و اجرای آرای دادگاههای ایالات متحده امریکا علیه اموال بانک مرکزی، مطالعات حقوق تطبیقی، ۱۳۹۷

- سیامک کرم زاده و خلیل روزگاری، ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری در رویه ایکسید، حقوق خصوصی-اندیشه های حقوق خصوصی سابق-اندیشه های حقوقی سابق، ۱۳۹۸

- سیامک کرم زاده و مسعود علیزاده، مداخلة روسیه در بحران سوریه و اصل منع مداخله در جنگهای داخلی، ، مطالعات حقوق عمومی، حقوق سابق، ۱۳۹۸

- سیامک کرم زاده و زهرا فیض، قاعده ی نفی سبیل و الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۱۳۹۸

- سیامک کرم زاده، تحلیل حقوقی اقدامات نظامی ایران در مقابله با تروریسم در سوریه و عراق، راهبرد دفاعی، ۱۳۹۶

- سیامک کرم زاده و بهرام مرادیان، حقوق ایران در بهره برداری از رودخانه هیرمند از منظر حقوق بین الملل، مطالعات حقوق انرژی، ۱۳۹۶

- سیامک کرم زاده و بهرام مرادیان، بررسی مبانی رعایت قواعد بشردوستانه از سوی گروههای غیردولتی از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی مطالعه موردی وضعیت عراق و سوریه، پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۱۳۹۵

- سیامک کرم زاده،کنوانسیون های ضد تروریسم و مشکل ایجاد صلاحیت نسبت به متهمین اعمال تروریستی، حقوق تطبیقی(نامه مفید سابق)، ۱۳۸۱

- سیامک کرم زاده،تروریسم و دفاع مشروع در حقوق بین الملل، مدرس علوم انسانی، ۱۳۸۲

- سیامک کرم زاده، نگاهی به اقدامات سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم، مجلس و راهبرد،۱۳۸۲

- سیامک کرم زاده، کنوانسیون تنوع زیستی و حقوق مالکیت فکری: مطالغه ای در توسعه پایدار، مجلس و راهبرد، ۱۳۸۲

- سیامک کرم زاده، بررسی اقدامات نظامی ایران در مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق از منظر حقوق بین الملل، همایش بین المللی ابعاد حقوقی-جرم شناختی تروریسم،۱۳۹۶

- سیامک کرم زاده و مسعود علیزاده، پذیرش هنجارهای حقوق بشر اسلامی در نظم حقوقی بین المللی، سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی،۱۳۹۶

- سیامک کرم زاده، نقض حقوق بین الملل بشردوستانه در سرزمین های اشغالی فلسطین، همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل،۱۳۸۳

- سیامک کرم زاده و حسین شعبانی، چالش های توسعه نهاد داوری در نظام حقوقی ایران،کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، ۱۳۹۶

- سیامک کرم زاده و احمد احمدی، مسیولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران در صورت بروز سوانح هوایی در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی، کنفرانس چالش های علوم انسانی،۱۳۹۴

- سیامک کرم زاده و احمد احمدی،تبیین حقوق مسافران خطوط هوایی در صورت بروز سانحه هوایی در قوانین ایران و بین الملل،دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، ۱۳۹۴

- سیامک کرم زاده و زهرا فیض، قاعده نفی سبیل و حقوق بین الملل معاصر، چهارمین همایش تمدن نوین اسلامی، ۱۳۹۷

- Siamak Karamzadeh, Massoud Alizadeh, Reconciliation between the Islamic Human Rights and International Law: Prospects and Complications, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7/9/2019
-Ahmad Tabatabaei, Siamak Karamzadeh, The Ratification and Status of the International Treaties in the Legal System of Islamic Republic of Iran, Journal of Politics and Law, 29/11/2017
- Siamak Karamzadeh, Ahmad Tabatabaei,Combating Terrorism: Challenges and Responses, AD Alta, Journal of Interdisciplinary Research, 17/7/2018
- Javad Sabih Maleki, Legal Analysis of Supporting Methods of Foreign Investors in Nationalization and Property Confiscation, IJMMU, 2020
-Hossein Ebadi, Siamak Karamzadeh, Investigation of Impediments to the Enforcement of Foreign Award in Iran, Revista Conrado, 2020
کتاب:
-مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
فرهنگ حقوق مخاصمات مسلحانه-
رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی-
مجموعه اسناد بین المللی مبارزه با تروریسم-
داوری بین المللی (در حال تهیه)-

زبان: انگلیسی تسلط کامل و عربی تسلط در خواندن و نوشتن و مکالمه در حد پایه
کامپیوتر: آشنائی کامل در کار با برنامه های مختلف کامپیوتری
حوزه های تخصصی
قراردادها اموال و مالکیت خانواده مهاجرت صلح و سازش، میانجیگری و داوری
شهر های ارائه خدمت
کرج
آدرس دفتر
تهران، سید خندان، سهروردی شمالی، کوچه قرقاول، پ16، واحد 9
02122864935
loading...