وحید حسن زاده
وکیل پایه یک دادگستری -متخصص دعاوی املاک واراضی- کیفری -حقوقی-خانواده
Others دانشگاه آزاد تربت حیدریه
دانشگاه دانشنامه کارشناسی ارشد
2 سال تجربه وکالت
وکیل پایه یک دادگستری
مرکز وکلا و مشاوران خراسان رضوی
وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس حقوق قضایی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
قاضی تحکیم
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی
شهر های ارائه خدمت
تهران مشهد
سوابق تحصیلی و آموزشی
Others
دانشگاهدانشنامه کارشناسی ارشد ،رشتهدانشگاه آزاد تربت حیدریه
loading...