با سلام و احترام 

در شرکتی مشغول بکار بودم که طی دو بار استعفا دادم اما هر بار با تهدید کارفرما به اجرا گذاشتن سفته و پرداخت جریمه منصرف شدم و بار سوم پس از یه دعوای مفصل تحت جبر کارفرما استعفا دادم...

با سلام و احترام در شرکتی مشغول بکار بودم که طی دو بار استعفا دادم اما هر بار با تهدید کارفرما به اجرا گذاشتن سفته و پرداخت جریمه منصرف شدم و بار سوم پس از یه دعوای مفصل تحت جبر کارفرما استعفا دادم که دو ماه از قراردادم مانده بود . آیا این موضوع قابلیت پیگیری حقوق دو ماه دیگر را دارد با خیر ؟

2 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 261 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسنیاز ب بررسی بیشتر دارد تا اظهارنظر دقیقی بتوان کرد

1401-06-02 07:38:59

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...