شکوائیه شما با کد رهگیری 1402220762526192 به ف . ا . بخش عنبران ارسال شد. جزئیات بیشتر در سامانه ابلاغ.
پس از رویت ابلاغیه مراجعه حضوری جهت پیگیری الزامی است
لطفامنظوراین پیام روبرام بفرستین باتشکر

شکوائیه شما با کد رهگیری 1402220762526192 به ف . ا . بخش عنبران ارسال شد. جزئیات بیشتر در سامانه ابلاغ. پس از رویت ابلاغیه مراجعه حضوری جهت پیگیری الزامی است لطفامنظوراین پیام روبرام بفرستین باتشکر

1 سال پیش
0 پاسخ 1 نظر 355 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناساگر این پیام از سر شماره انگلیسی عدل ایران ارسال شده باید حضورا در شعبه حاضر شوید

1402-01-21 05:08:44

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...