با سلام و احترام
ملک مجاور با تخلف ساخته شده. در شهرداری ثبت شکایت شد و با شکایت همسایه در کمیسیون ماده صد مطرح گردید. رای کمیسیون ماده صد بر پرداخت جریمه صادر شده که قابل دسترسی نیست.
به تازگی در طبق...

با سلام و احترام ملک مجاور با تخلف ساخته شده. در شهرداری ثبت شکایت شد و با شکایت همسایه در کمیسیون ماده صد مطرح گردید. رای کمیسیون ماده صد بر پرداخت جریمه صادر شده که قابل دسترسی نیست. به تازگی در طبقه همکف 6متر بدون اجرای پخی پیشروی نموده است. از آنجایی که طبقه همکف دارای ارتفاع 5 متر است و اجرای دست انداز حدود 1.7 برای آن منجر به ایجاد دیواری نزدیک به 7 متر برای نسبت به سطح نموده و باعث سایه اندازی میگردد، به شهراداری شکایت نمودیم که عنوان شد مربوط به رای کمیسیون بوده و مجوز دارند. حال دو مسیر پیش رو هست؛ 1- اعتراض به رای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری و نقض رای صادره 2- طرح شکایت در شهرداری و مطالبه خسارت که ترجیح و قصد ما مورد اول است.حال با توجه به اینکه ملک تا بهره برداری کمتر از 2 ماه فاصله دارد، آیا اقدام ما به دلیل طولانی بودن مراحل دادرسی مفید فایده خواهد بود؟

1 سال پیش
0 پاسخ 1 نظر 130 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسنیاز به بررسی بیشتر و گفتگو متقابل دارد تا اظهارنظر دقیقی بتوان کرد

1402-01-24 08:40:23

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...