باسمه تعالی-باسلام واحترام خواهشمنداست دستورفرماییدپاسخ پرسشم رابه ایمیل ارسال نمایند. آیادرصلاحیت ادارات کارهست که به شکایت معلم قراردادی موقت فصلی یک سال تحصیلی رسیدگی کندکه مثلادرده سال گذشته حق ال...

باسمه تعالی-باسلام واحترام خواهشمنداست دستورفرماییدپاسخ پرسشم رابه ایمیل ارسال نمایند. آیادرصلاحیت ادارات کارهست که به شکایت معلم قراردادی موقت فصلی یک سال تحصیلی رسیدگی کندکه مثلادرده سال گذشته حق التدریسی که گرفته ام کم بوده وبایدبه اندازه حقوق کارگرمی گرفتم؟ درحالی که بارضایت وتوافق کارکرده وادامه داده است. واین ادعاشرعی وعقلی نیست.

1 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 88 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...