ابوالفضل اسماعیلی
مشاوره حقوقی در سراسر کشور
همدان
ملایر
لیسانس حقوق
دانشگاه ملی ملایر
همکاری با وکلا در جذب پرونده
رتبه 137 کنکور ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم
حوزه های تخصصی
جرایم و مجازات‌ها سایر جرایم
شهر های ارائه خدمت
تهران ملایر همدان
آدرس دفتر
بلوار محمدی خیابان میرزابیگی کوچه شهید کرمانی
09396948661
سوابق تحصیلی و آموزشی
لیسانس
دانشگاهملی ملایر ،رشتهحقوق
loading...