علیرضا آقاسی
وکیل متخصص در امور حقوقی و تنظیم قراردادها و متخصص در داوری
PhD حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی
دانشجوی ممتاز دوره ی کارشناسی ارشد
داور فعال در سامانه جامع داوری ایران
رئیس موسسه حقوقی تاج داران میراث سپنتا
مدیر حقوقی شرکت میثاق شمیم پارسیان
مشاور حقوقی شرکت های تجاری
دادیار انتظامی سابق کانون وکلای دادگستری
عضو سابق کمیسیون معاضدت کانون وکلا
عضو سابق کمیته ی حل اختلاف وکیل و موکل
مدرس دانشگاه های آزاد ، پیام نور ، علمی-کاربردی
حوزه های تخصصی
قراردادها اموال و مالکیت خانواده هویت، وضعیت و احوال اشخاص (امور حِسبی)
شهر های ارائه خدمت
اصفهان تهران شیراز
سوابق تحصیلی و آموزشی
PhD
دانشگاهآزاد اسلامی واحد نراق ،رشتهحقوق ، گرایش خصوصی
Masters
دانشگاهآزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ،رشتهحقوق ، گرایش خصوصی
Bachelor
دانشگاهآزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ،رشتهحقوق ، گرایش قضایی
loading...