علیرضا جهانگیری
وکیل متخصص در امور کیفری، بیمه ای، خانواده و ...
PhD حقوق
دانشگاه خوارزمی تهران
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران
پژوهشگر دوره دکتری تخصصی (PHD) حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه خوارزمی تهران

مشاور حقوقی شرکت بیمه دی
مسئول امور ریکاوری شرکت بیمه دی

مدرس دانشگاه

مؤلف کتاب حق حضور وکیل در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی تطبیقی با حقوق فرانسه
همکاری با معاونت تحقیقات کاربردی ناجا در دو پروژه حقوقی
حوزه های تخصصی
قراردادها خانواده دعاوی بیمه و تامین اجتماعی الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت، غرامت یا دیه الزام به پرداخت حق بیمه کارگر
شهر های ارائه خدمت
تهران
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهتهران ،رشتهحقوق ، گرایش جزا و جرم‌شناسی
PhD
دانشگاهخوارزمی تهران ،رشتهحقوق ، گرایش جزا و جرم شناسی
loading...