شوهرم دادخواست طلاق داده ومن سهم الارث او اازملک پدریش که ساختمان چند طبقه می باشداز طریق ثبت توقیف کرده ام  درحدودشش ماه می باشدومنتظر دردادگاه به حقوقم رسیدگی شود ایاممکن است زوج دراین فاصله بتواند...

شوهرم دادخواست طلاق داده ومن سهم الارث او اازملک پدریش که ساختمان چند طبقه می باشداز طریق ثبت توقیف کرده ام درحدودشش ماه می باشدومنتظر دردادگاه به حقوقم رسیدگی شود ایاممکن است زوج دراین فاصله بتواند ملک راازتوقیف دربیاورد؟

4 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 265 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...