حسین راکی
وکیل متخصص در امور حقوقی وکیفری
کرمان
رفسنجان
Masters حقوق عمومی
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دارای 24 سال سابقه در امور مختلف حقوقی، اداری واجرایی در شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان
مشاور حقوقی فرماندار
عضویت یک دوره در شورای اسلامی شهر به عنوان عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون حقوقی
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت سایر دعاوی اموال و مالکیت درخواست پرداخت دیه از بیت المال
شهر های ارائه خدمت
رفسنجان
آدرس دفتر
رفسنجان بلوار طالقانی، طالقانی ۴۹ساختمان مهتاب طبقه اول دفتر وکالت
03434258383
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهعلوم و تحقیقات تهران ،رشتهحقوق عمومی ، گرایش جزا و جرم شناسی
loading...