حامد کرمی
حامد کرمی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی سطح ۳ حوزه علمیه
خراسان رضوی
مشهد
Bachelor حقوق
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
6 سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
کانون وکلای دادگستری خراسان
درباره من:
حامد کرمی کارآموز وکالت دادگستری

1: تحصیلات:
1-کارشناسی حقوق از دانشگاه علوم اسلامی رضوی
2-کارشناسی فقه و مبانی حقوق از دانشگاه علوم اسلامی رضوی
3-سطح 2 حوزه علمیه خراسان

2: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
و تحصیل در مقطع خارج حوزه علمیه خراسان

3:سوابق تدریس:
ادبیات عرب
فقه
اصول فقه در حوزه علمیه خراسان

4:زبانهای خارجه:
آشنا به زبانهای عربی و انگلیسی
حوزه های تخصصی
جرایم و مجازات‌ها
شهر های ارائه خدمت
طبس مشهد
آدرس دفتر
خیابان راهنمایی، راهنمایی 20/1، نبش سه راه سلمان فارسی، پلاک 83، طبقه دوم
05138432152
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهعلوم اسلامی رضوی ،رشتهحقوق
Others
دانشگاهحوزه علمیه خراسان ،رشتهسطح دو (کارشناسی) رشته فقه و اصول
Bachelor
دانشگاهعلوم اسلامی رضوی ،رشتهفقه و مبانی حقوق اسلامی
loading...