دکترامین امینی زارع
وکیل پایه یک دادگستری
سال تجربه وکالت
وکیل پایه یک دادگستری
حوزه های تخصصی
قراردادها قرارداد فرانشیز (Franchise agreement) قرارداد سرمایه گذاری مشترک (Joint venture) قرارداد انتقال سایر حقوق فکری
شهر های ارائه خدمت
تهران
loading...