رضا کریمی آبگرمانی
کارآموز مرکز وکلای قوه قضاییه
فارس
کوار
Bachelor حقوق
دانشگاه ازاد شیراز
3 سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
مرکز وکلا و مشاوران فارس
نماینده حقوقی نیروهوایی شیراز
مشاور حقوقی موسسه حقوقی بین المللی پرگاس ویژن
حوزه های تخصصی
خانواده
شهر های ارائه خدمت
کوار شیراز لار
آدرس دفتر
فارس کوار خیابان امام خمینی خیابان شهیدروشن
09174857455
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهازاد شیراز ،رشتهحقوق
loading...