رضا کریمی آبگرمانی
کارآموز مرکز وکلای قوه قضاییه
Bachelor حقوق
دانشگاه ازاد شیراز
نماینده حقوقی نیروهوایی شیراز
مشاور حقوقی موسسه حقوقی بین المللی پرگاس ویژن
حوزه های تخصصی
خانواده
شهر های ارائه خدمت
کوار شیراز لار
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهازاد شیراز ،رشتهحقوق
loading...