زن شوهرداری که از طریق رابطه نامشروع صاحب فرزند شده واز طریق آزمایش ژنتیک تعیین هویت مشخص شده که فرزندش ولدزنا هست حکمش در قانون چیست و اون بچه بعداز مراحل قانونی به کجا باید برود

زن شوهرداری که از طریق رابطه نامشروع صاحب فرزند شده واز طریق آزمایش ژنتیک تعیین هویت مشخص شده که فرزندش ولدزنا هست حکمش در قانون چیست و اون بچه بعداز مراحل قانونی به کجا باید برود

3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 15 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالابوالفضل فاضلی
ابوالفضل فاضلی

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام پدر آن بچه آن مردی که زنا نموده است می باشد و باید بچه را تحویل وی بدهند

1401-04-14 23:30:58
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...