زن شوهرداری که از طریق رابطه نامشروع صاحب فرزند شده واز طریق آزمایش ژنتیک تعیین هویت مشخص شده که فرزندش ولدزنا هست حکمش در قانون چیست و اون بچه بعداز مراحل قانونی به کجا باید برود

زن شوهرداری که از طریق رابطه نامشروع صاحب فرزند شده واز طریق آزمایش ژنتیک تعیین هویت مشخص شده که فرزندش ولدزنا هست حکمش در قانون چیست و اون بچه بعداز مراحل قانونی به کجا باید برود

2 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 386 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالابوالفضل فاضلی
ابوالفضل فاضلی

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام پدر آن بچه آن مردی که زنا نموده است می باشد و باید بچه را تحویل وی بدهند

1401-03-24 21:27:51
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...