سلام، اگر شرکتی که با کارگر قرارداد میبنده و یک نسخه از قرارداد رو به کارگرش نده خلاف مرتکب شده؟ 
آیا میشه به خاطر این کار از شرکت شکایت کرد

سلام، اگر شرکتی که با کارگر قرارداد میبنده و یک نسخه از قرارداد رو به کارگرش نده خلاف مرتکب شده؟ آیا میشه به خاطر این کار از شرکت شکایت کرد

2 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...