سلام در مورد سرقت طلا از خانه .ما پارسال برادر زاده ام .شب بش که صبح پنج شنبه میشد .امد خانه ما برای پنجاه هزار پول قرض ما هم دادیم ووگفتیم صبح میریریم سر خاک روستا .وقت رفتن امد تو حیاط باهم رفتیم وقتی برگشتیم نقش کف تو خانه افتاده بود دوتا وساییل برقی هم نیود وقتی پرسیدم گفت من برداشتم ‌‌.دیگه فکر نکردم هر جه پس انداز وطلای خودم ودختر بیچارم بود .برده همون روز زفته کرمانشاه به اسم زنش وماشین گرفته .ما تا یک هفته نفهمیدم طلاهای ما را برده .گفت ماشین مال کسی است با ید بار قاچاق برا جابه جا کنم تا یگ ماه .بعد از یک ماه ماشین به اسمم میکند .وقتی برادرش گفت ماشین همون روز رفته کرمانشاه کرفته ما فهمیدیم طلایذما رایچبرده هر چه زنگ زدیم جواب ندادن رفتیم جلو درشان در باز نکردن .تا شکایت کردیم اول رییس اگاهی وقتی حرفهامان شنید وپیام ها را دید گفت بیاد اینجا ماشینش تو فیق میکنیم دزدی به این واضحی . نمی دانم چکار کرد گلا رای رییس اگاهی عوض شد .دوبارع شکایت کردیم وساییل ها ثالت شده وکه دزدی کرده ولی طلا نه وباید جکار کنیم
عزت الله خالدیان
سلام در مورد سرقت طلا از خانه .ما پارسال برادر زاده ام .شب بش که صبح پنج شنبه میشد .امد خانه ما برای پنجاه هزار پول قرض ما هم دادیم ووگفتیم صبح میریریم سر خاک روستا .وقت رفتن امد تو حیاط باهم رفتیم و...
2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
سلام.همسر بنده به خاطر حمل ریسیور بازداشت شد مابا اینکه سند برده بودیم گفتن که سند باید کارشناسی بشه ومراحل طولانی میشه ومیره زندان مگر اینکه چهل میلیون پرداخت کنید مابه خاطر اینکه تا حالا سو سابقه ای نداشت چهل میلیون پول امانت دستمون بود ومجبور شدیم بدیم حالا باتوجه به اینکه اون صاحب پول پولش ومیخوادایا امکانش هست که سند خونه روبزاریم وچهل تومان روبگیریم؟چون ارزش سندخیلی بیشتر از وثیقه چهل تومانیه ولی مهم نیست ما فقط مبخوایم امانتی مردم روبدیم واینکه پرونده هنوزنیومده یک هفته گدشته از این وثیقه گذاشتن
سایه
سلام.همسر بنده به خاطر حمل ریسیور بازداشت شد مابا اینکه سند برده بودیم گفتن که سند باید کارشناسی بشه ومراحل طولانی میشه ومیره زندان مگر اینکه چهل میلیون پرداخت کنید مابه خاطر اینکه تا حالا سو سابقه ای...
3 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
قرار منع تعقیب صادر شده
محمد امین کریمی
قرار منع تعقیب صادر شده
3 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
پرونده من دردادسرای شعبه 5شهر بروجن برسی شده وقرار نهایی صادر شده وپرونده من دوباره به شعبه 6ساری ارجاع شده چرا؟
محمد امین کریمی
پرونده من دردادسرای شعبه 5شهر بروجن برسی شده وقرار نهایی صادر شده وپرونده من دوباره به شعبه 6ساری ارجاع شده چرا؟
3 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 4 بازدید
سلام.یکی ازمن بابت کلاه برداری اینترنتی شکایت کرده وپرونده من در دادسرا رسیدگی شده من رضایت شاکی رو گرفتم و دادستان قرار نهای روصادر کرد و... و ده روز گذشت ودوباره یه پیامی به من اومد نوشته بود پرونده شما به دادیاری شعبه 6ارجاع داده شد. می خاستم بدونم برای چی دوباره به شعبه دیگه ارجاع شده
محمد امین کریمی
سلام.یکی ازمن بابت کلاه برداری اینترنتی شکایت کرده وپرونده من در دادسرا رسیدگی شده من رضایت شاکی رو گرفتم و دادستان قرار نهای روصادر کرد و... و ده روز گذشت ودوباره یه پیامی به من اومد نوشته بود پرونده...
3 روز پیش
2 پاسخ 2 نظر 5 بازدید
سلام.یکی ازمن بابت کلاه برداری اینترنتی شکایت کرده وپرونده من در دادسرا رسیدگی شده من رضایت شاکی رو گرفتم و دادستان قرار نهای روصادر کرد و... و ده روز گذشت ودوباره یه پیامی به من اومد نوشته بود پرونده شما به دادیاری شعبه 6ارجاع داده شد. می خاستم بدونم برای چی دوباره به شعبه دیگه ارجاع شده
محمد امین کریمی
سلام.یکی ازمن بابت کلاه برداری اینترنتی شکایت کرده وپرونده من در دادسرا رسیدگی شده من رضایت شاکی رو گرفتم و دادستان قرار نهای روصادر کرد و... و ده روز گذشت ودوباره یه پیامی به من اومد نوشته بود پرونده...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
سلام.یکی ازمن بابت کلاه برداری اینترنتی شکایت کرده وپرونده من در دادسرا رسیدگی شده من رضایت شاکی رو گرفتم و دادستان قرار نهای روصادر کرد و... و ده روز گذشت ودوباره یه پیامی به من اومد نوشته بود پرونده شما به دادیاری شعبه 6ارجاع داده شد. می خاستم بدونم برای چی دوباره به شعبه دیگه ارجاع شده
ناشناس
سلام.یکی ازمن بابت کلاه برداری اینترنتی شکایت کرده وپرونده من در دادسرا رسیدگی شده من رضایت شاکی رو گرفتم و دادستان قرار نهای روصادر کرد و... و ده روز گذشت ودوباره یه پیامی به من اومد نوشته بود پرونده...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
سلام.یکی ازمن بابت کلاه برداری اینترنتی شکایت کرده وپرونده من در دادسرا رسیدگی شده من رضایت شاکی رو گرفتم و دادستان قرار نهای روصادر کرد و... و ده روز گذشت ودوباره یه پیامی به من اومد نوشته بود پرونده شما به دادیاری شعبه 6ارجاع داده شد. می خاستم بدونم برای چی دوباره به شعبه دیگه ارجاع شده
ناشناس
سلام.یکی ازمن بابت کلاه برداری اینترنتی شکایت کرده وپرونده من در دادسرا رسیدگی شده من رضایت شاکی رو گرفتم و دادستان قرار نهای روصادر کرد و... و ده روز گذشت ودوباره یه پیامی به من اومد نوشته بود پرونده...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
بنده از آبان ماه گذشته با دوست پسرم در یک خانه زندگی می کنم. به اصرار او خانه خود را پس داده و به این جا نقل مکان کردم. حال که پول پیش آپارتمان قبلم خرج شده به من می گوید از اینجا برو. او با وعده ازدواج موجب شد خانه خود را پس دهم. ما صیغه محرمیت را بین خود خوندیم اما رسمیش نکردیم یعنی اون نخواست. جدای ازین حرف ها او هر روز با لحن و حرف های توهین آمیز با من صحبت می کند و مرا تهدید می کند که خانواده و اقوامش بلایی سرم خواهند آورد. دیشب ساعت ۱۲ شب به من گفت تا ۳ ساعت دیگه ازین جا میری. امروز هم آمد دم اتاقم و همین حرف و چیزهایی بدتر رو گفت و تکرار کرد. ممکنه بفرمایید من باید چه کار کنم؟
مرجان سلیم
بنده از آبان ماه گذشته با دوست پسرم در یک خانه زندگی می کنم. به اصرار او خانه خود را پس داده و به این جا نقل مکان کردم. حال که پول پیش آپارتمان قبلم خرج شده به من می گوید از اینجا برو. او با وعده ازدو...
4 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
سلام
من به عنوان یکی از مالکین راضی و موافق نیستم فردی ماشین دومش را در مشاعات پارک کند خوانده ام حتی یکنفر راضی نباشد نمیشود اما مدیر امروز و فردا میکند قانون چیست که سریعتر از شورای حل اختلاف به نتیجه برسم
با سپاس
افسانه نکویی
سلام من به عنوان یکی از مالکین راضی و موافق نیستم فردی ماشین دومش را در مشاعات پارک کند خوانده ام حتی یکنفر راضی نباشد نمیشود اما مدیر امروز و فردا میکند قانون چیست که سریعتر از شورای حل اختلاف به نتی...
6 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
سلام من یک پیامک حاوی پرونده شمابه شماره بایگانی فلان به شعبه۸ اجرا شورا فلان شهر واصل شد یعنی چی؟
ایا کسی شکایت کرده ازمن یااینکه پرونده چندسال قبل ممکن باشه؟؟
ناشناس
سلام من یک پیامک حاوی پرونده شمابه شماره بایگانی فلان به شعبه۸ اجرا شورا فلان شهر واصل شد یعنی چی؟ ایا کسی شکایت کرده ازمن یااینکه پرونده چندسال قبل ممکن باشه؟؟
6 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 4 بازدید
در پرونده ای که رای آن قطعی شده، یک کپی غیر مصدق صورتجلسه بعنوان سند احراز سمت بعنوان مدیر مجتمع مسکونی ارائه شده است که با وجود اعتراض و انکار و بدون بررسی صحت و اصالت آن مورد قبول واقع شد. آیا در حال حاضر میتوان دادخواست ابطال آنرا به دلیل مغایرت با آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها به جریان انداخت؟ اگر اصل آن توسط طرف مقابل به دادگاه ارائه نشود نتیجه چه خواهد شد؟
سپاسگزارم
ناشناس
در پرونده ای که رای آن قطعی شده، یک کپی غیر مصدق صورتجلسه بعنوان سند احراز سمت بعنوان مدیر مجتمع مسکونی ارائه شده است که با وجود اعتراض و انکار و بدون بررسی صحت و اصالت آن مورد قبول واقع شد. آیا در حا...
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
با سلام و احترام
شخصی بعنوان مدیر مجتمع مسکونی، اقامه دعوی حقوقی در شورای حل اختلاف مینماید و مدارک احراز سمت را نیز پیوست دادخواست نمیکند.
آیا با وجود ایراد خوانده به عدم احراز سمت مطابق ماده ۵۹ و بند ۵ ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی، خواهان میتواند فتوکپی آنرا در جلسه رسیدگی ارائه نماید؟ و قبول آن توسط شورا تخلف محسوب نمیشود؟ چون حق دفاع از جمله دعوی تقابل نسبت به بی اعتباری یا غیر قانونی بودن مدارک احراز سمت از خوانده گرفته شده است.
سپاسگزارم
ناشناس
با سلام و احترام شخصی بعنوان مدیر مجتمع مسکونی، اقامه دعوی حقوقی در شورای حل اختلاف مینماید و مدارک احراز سمت را نیز پیوست دادخواست نمیکند. آیا با وجود ایراد خوانده به عدم احراز سمت مطابق ماده ۵۹ و بن...
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
برادرم در شرکتی ب عنوان مونتاژ کار مشغول ب کار شد ک در روز ۴رم کارش ب وسیله هوا برش توسط سر کارگر ملزم به بریدن بشکه ای قبلا هاویه تینر بوده شد که در حین کار دچار سوختگی شدید و فوت کرد حال میخواهم بدانم ک مقصر حادثه چه کسی میباشد.ایا شرکت نباید قبل از برش دادن بشکه درب ان را باز میکرد ک گاز تینر خارج شود و ایا اصلا استفاده از بشکه برای درست کردن پالت یعنی تغییر کاربریه بشکه کار استانداردی است؟
سعید بخشی
برادرم در شرکتی ب عنوان مونتاژ کار مشغول ب کار شد ک در روز ۴رم کارش ب وسیله هوا برش توسط سر کارگر ملزم به بریدن بشکه ای قبلا هاویه تینر بوده شد که در حین کار دچار سوختگی شدید و فوت کرد حال میخواهم بدا...
1 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
سلام خدا قوت
بخاطرصدمات وارده درطول خدمت بسیج دروالفجر مقدماتی مجبوربه مصرف مرفین شدم درسال98بادوونیم گرم مواد دستگیر شدم قاضی حکم سه ماه.زندان باپنج سال تعلیق دادرفتم برای اعتراز بازداشتم کردندبه این ترتیب سرمایه ام که یکدستگاه اتوبوس بودبی صاحب شدراننده چپ کرداتوبوس شد اوراقی که تا حال ازپارکینک نتونستم ازاد کنم که دوباره بادوگرم مواد دستگیر شدم حالابایدشش سال برم زندان اخر کجای دنیا اینجوری حکم ظالمانه میدن من به کی پناه ببرم
بهرام عظیمی
سلام خدا قوت بخاطرصدمات وارده درطول خدمت بسیج دروالفجر مقدماتی مجبوربه مصرف مرفین شدم درسال98بادوونیم گرم مواد دستگیر شدم قاضی حکم سه ماه.زندان باپنج سال تعلیق دادرفتم برای اعتراز بازداشتم کردندبه این...
1 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
سلام و عرض ادب؛ در شکایتی با خواسته تصرف عدوانی و ممانت از حق شخصی در دادگاه کیفری به بنده صورت گرفته بود در جریان پرونده، بازپرس اقدام به کارشناسی نمود، در نظریه اولیه به تصرف بنده بیان شده بود، بنده با علت عدم نقشه برداری توسط کارشناس  به نظریه اولیه اعتراض نمودم.، بازپرس با آوردن کارشناس سه نفره موافقت کرد، در نظریه سه نفره ذکر شده بود تصرف توسط بنده صورت نگرفته است و به علت کمبود زمین بین طرفین دعوا 6 متر تعلق میگرد در صورتی که با توجه به  بیع نامه 7متر خریداری کرده بودم که بنده با این امر با بازپرس مخالفت کردم، بازپرس برای خواسته تصرف عدوانی قرار منع تعقیب صادر کرد. اما بنده به علت مخالفت به تقسیم زمین به جرم ممانعت از حق در دادگاه کیفری به جزای نقدی محکوم شدم. حال بنده میتوانم مطالبه خسارت دادرسی را داشته باشم؟
علی
سلام و عرض ادب؛ در شکایتی با خواسته تصرف عدوانی و ممانت از حق شخصی در دادگاه کیفری به بنده صورت گرفته بود در جریان پرونده، بازپرس اقدام به کارشناسی نمود، در نظریه اولیه به تصرف بنده بیان شده بود، بنده...
2 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
تو سایت خلاصه پرونده قضایی نوشته پرونده مختومه شد یعنی چی هنوز دیه ندادن ؟
ناشناس
تو سایت خلاصه پرونده قضایی نوشته پرونده مختومه شد یعنی چی هنوز دیه ندادن ؟
3 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
تو سایت قضایی نوشته دادنامه ابلاغ شد یعنی چی ؟
ناشناس
تو سایت قضایی نوشته دادنامه ابلاغ شد یعنی چی ؟
3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
با سلام
ابلاغیه ای برای من اومده که تا 5 روز به دادیاری شعبه 5 مراجعه کنید میخواستم بدونم منظور 5 روز کاریه؟یعنی چهار شنبه این هفته که تعطیله و جمعه جزو 5 روز حساب میشه یا نه و سوال دوم اینکه متشاکی هم باید باشه؟
سياوش
با سلام ابلاغیه ای برای من اومده که تا 5 روز به دادیاری شعبه 5 مراجعه کنید میخواستم بدونم منظور 5 روز کاریه؟یعنی چهار شنبه این هفته که تعطیله و جمعه جزو 5 روز حساب میشه یا نه و سوال دوم اینکه متشاکی ه...
3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 12 بازدید
سلام ببخشید توسیستم یک پلاک به نام من هست ولی ماشین نمیدونم پیش کیه باید چکار کنم ؟ممنون
ث
سلام ببخشید توسیستم یک پلاک به نام من هست ولی ماشین نمیدونم پیش کیه باید چکار کنم ؟ممنون
3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
سلام خانمی ازمن شکایت کرداولین ابلاغیه اسفند ۹۹بدستم رسید و دروقت تعیین شده من به کلانتری رفتم دراین دوسه ماه چندبار به دادسرا مراجعه کردم که از پرونده ام مطلع بشم اما دفتر کل دادسرا ودفتردادیاری بمن گفتن نه شما تیرماه وقت رسیدگی دارید .دیروز یک مامورحکم جلب مرا اورد روی برگه نوشته شده جلب عدم حضور.آیا من میتوانم شکایت کنم‌
کیمیایزدانی
سلام خانمی ازمن شکایت کرداولین ابلاغیه اسفند ۹۹بدستم رسید و دروقت تعیین شده من به کلانتری رفتم دراین دوسه ماه چندبار به دادسرا مراجعه کردم که از پرونده ام مطلع بشم اما دفتر کل دادسرا ودفتردادیاری بمن...
3 هفته پیش
0 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
سلام آیا دادگاه و قاضی مدارکی چون ضبط صدا و پیام را سند معتبری میداند که با این مدارک اقدام به صدور رای کند؟ ( ضبط صدایی چون تهدید و حرف زشت و پیامهایی حاوی حرف زشت و فحاشی)
الیاس
سلام آیا دادگاه و قاضی مدارکی چون ضبط صدا و پیام را سند معتبری میداند که با این مدارک اقدام به صدور رای کند؟ ( ضبط صدایی چون تهدید و حرف زشت و پیامهایی حاوی حرف زشت و فحاشی)
3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 16 بازدید
سلام من راننده نیسان هستم از تهران بار بردم برا بانه بعداز دوروز برام پیام امده ابلاغ الکترونیکی به شماره فلان در سامانه ابلاغ قرار گرفت منظور چیه من اصلا تخلفی مرتکب نشدم باتشکر
ناشناس
سلام من راننده نیسان هستم از تهران بار بردم برا بانه بعداز دوروز برام پیام امده ابلاغ الکترونیکی به شماره فلان در سامانه ابلاغ قرار گرفت منظور چیه من اصلا تخلفی مرتکب نشدم باتشکر
3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
با عرض سلام و ادب
پرونده بنده در شعبه... دادگاه عمومی در جریان بوده و قاضی در مرحله بدوی رای صادر میکند.برگه اعلام وکالت در پرونده موجود است و در سیستم cms دادگستری نیز نام وکیل در این پرونده ثبت شده است.سپس همین پرونده به شورای حل اختلاف میرود.برای بنده در سامانه ثنا ابلاغیه ارسال شد، اما برای وکیلم هیچ ابلاغیه یا احضاریه ارسال نمیشود. حال شورا میگوید در پرونده ایی که به شورا ارسال شده برگه اعلام وکالت وجود ندارد و در سیستم cms شورا اسم وکیل ثبت نشده. وکیل نیز میگوید چون برای من ابلاغیه نیامده در جلسه حضور پیدا نمیکنم همچنین میگوید من در همان روز و همان ساعت در شعبه دیگری جلسه رسیدگی دارم .جلسه در تاریخ مقرر در شورا برگزار شد و وکیلم گفت در جلسه شرکت نکنم.حالا وکیلم میگه سیستم cms در تمام دادگاه ها و شوراها و سراسر ایران یکی است و شما اگر شماره ۱۶ رقمی پرونده را وارد کنید مشخصات پرونده و نام موکل و وکیل رو میاره و از قاضی شورا شکایت تخلف انتظامی میکنه چون طبق قانون نباید جلسه تشکیل میشد.حال به نظر شما وکلای گرامی، حق با شورا است یا وکیل؟
ناشناس
با عرض سلام و ادب پرونده بنده در شعبه... دادگاه عمومی در جریان بوده و قاضی در مرحله بدوی رای صادر میکند.برگه اعلام وکالت در پرونده موجود است و در سیستم cms دادگستری نیز نام وکیل در این پرونده ثبت شده...
4 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
من به پرداخت ۲/۸ میلیون محکوم شدم ولی الان دادسرامیگه بیست میلیون بایدبدی چرامبلغ بیش ازده برابر؟
محمدمهدی ملازاده
من به پرداخت ۲/۸ میلیون محکوم شدم ولی الان دادسرامیگه بیست میلیون بایدبدی چرامبلغ بیش ازده برابر؟
4 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
سلام مدیر محله یکی ازمحلات منطقه 19 تهران هستم و میخاستم از شهرداری بابت بیمه و سنوات 5 سال حضورم در این سمت شکایت کنم 
راهنمایی میفرمایید
ناشناس
سلام مدیر محله یکی ازمحلات منطقه 19 تهران هستم و میخاستم از شهرداری بابت بیمه و سنوات 5 سال حضورم در این سمت شکایت کنم راهنمایی میفرمایید
4 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
درخواست نقض ازریاست قوه قضایه حداکثرتاچه تاریخی دردیوان عالی کشورقابل بررسی می باشد
ناشناس
درخواست نقض ازریاست قوه قضایه حداکثرتاچه تاریخی دردیوان عالی کشورقابل بررسی می باشد
1 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 4 بازدید
با سلام
در سامانه عدل ایران توی قسمت اطلاع رسانی برای اشخاص حقیقی رفتم توی پرونده خودم
توی قسمت روند کار پرونده برام زده 
«رمز وارد شده مربوط به بهین صنعت بذر ماندگار می باشد»
بهین صنعت شرکتیه که ازش شکایت کردم
میخواستم بدونم معنیش چی میشه
متن کامل اینه:
آخرین تغییر ثبت شده برای این پرونده مربوط به تاریخ 1399/03/12 ساعت 11:29 می باشد
رمز وارد شده مربوط به بهین صنعت بذر ماندگار می باشد
اردوان معصومی
با سلام در سامانه عدل ایران توی قسمت اطلاع رسانی برای اشخاص حقیقی رفتم توی پرونده خودم توی قسمت روند کار پرونده برام زده «رمز وارد شده مربوط به بهین صنعت بذر ماندگار می باشد» بهین صنعت شرکتیه که ازش...
1 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
سلام معنی این چیه؟
پرونده شما به شماره 139800102052000326 فرعی 2 در تاریخ 1398/12/22-09:12 به اجرای احکام تعزیرات حکومتی فریدن ارجاع شد.
علیرضا امیری
سلام معنی این چیه؟ پرونده شما به شماره 139800102052000326 فرعی 2 در تاریخ 1398/12/22-09:12 به اجرای احکام تعزیرات حکومتی فریدن ارجاع شد.
2 ماه پیش
0 پاسخ 1 نظر 15 بازدید
باسلام از سال ۷۵ سابقه بیمه دارم دو سال سربازی را هم خریدم جمعا ۲۵ سال و ۴ ماه سابقه بیمه دارم ضمنا از سال ۹۳ تا ۹۸ هم سختی کار شامل حالم میشود طبق گفته قانون که با ۲۵ سال متوالی میتوان با سختی کار بازنشسته شد آیا شامل حال من میشود باتوجه به اینکه متولد اسفند ۵۳ هم میباشم
عباس
باسلام از سال ۷۵ سابقه بیمه دارم دو سال سربازی را هم خریدم جمعا ۲۵ سال و ۴ ماه سابقه بیمه دارم ضمنا از سال ۹۳ تا ۹۸ هم سختی کار شامل حالم میشود طبق گفته قانون که با ۲۵ سال متوالی میتوان با سختی کار با...
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 14 بازدید
باسلام من یه بینامه فروش ملک نوشتم و در توضیحات بینامه نوشته شده که الباقی ثمن که به صورت وام مسکن می باشد تهیه ودرمورخه ۱۰/۲۳درهنگام نقل و انتقال در دفترخانه بانک عامل به فروشنده پرداخت می گردد. خریدارجهت کارهای وام دیر اقدام کرده ملک وام داشته باید تصویه میشده من ۱۰ روز قبل از تاریخ محضر فک رهن کردم حالاخریدار تاریخ فک رهنو بهونه کرده میگه بخاطر اون کاروام انجام نشده و از ابتداهم به من اصلا نگفته بانک چه مدارکی می خواد ۲روز قبل محضر رفته بانک و روز محضر بامن قرارگذاشت که چون نوبت نگرفته بود انجام نشد دوباره قرار گذاشت چند روز بعد خودش نیومد همینطور طولانی شد هیچکدوم هم محضر نرفتیم تا عدم حضور بگیریم یه بند فسخ هم برای فروشنده گذاشته شده من دادخواست دادم نتونستم دفاع کنم زمان برای تجدید نظر هم هست رد شدخریدارم دادخواست الزام تنظیم سند داده نمی خواستم راهنمایی بفرمایید می تونم باوجود ضرر تورم خونمو از ایشون پس بگیرم باتشکر
مسعود سلیمانی
باسلام من یه بینامه فروش ملک نوشتم و در توضیحات بینامه نوشته شده که الباقی ثمن که به صورت وام مسکن می باشد تهیه ودرمورخه ۱۰/۲۳درهنگام نقل و انتقال در دفترخانه بانک عامل به فروشنده پرداخت می گردد. خری...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
سلام ابلاغیه ای برای من اومده از ثنا که تو بخش سوال هاتون نتونستم نمونه اون رو پبدا کنم 
میخواستم بپرسم چطور میتونم بفهمم موضوع این پرونده چی بوده و از روند پرونده ام مطلع بشم خانم نگار پایدار یه جا توی پاسخ به سوال ها نوشته بودن عدد 3 رو به شماره 500049 پیامک کنید ،،،پیامک کردم ولی جوابی برام نیومد و با توجه به اینکه الان چند تا پرونده در حال برسی دارم از کجا متوجه میشن من روند کدوم پرونده رو میخوام دنبال کنم ،،،،آخه حتی نمیدونم این ابلاغی که برام اومده مال کدوم پرونده ست !،

متن ابلاغ؛

خانم نگار....... پرونده شما به شماره 
9509980358701153 و شماره بایگانی 
به شعبه9 اجراکیفری-اصفهان واصل شد
نگار زیدوندی
سلام ابلاغیه ای برای من اومده از ثنا که تو بخش سوال هاتون نتونستم نمونه اون رو پبدا کنم میخواستم بپرسم چطور میتونم بفهمم موضوع این پرونده چی بوده و از روند پرونده ام مطلع بشم خانم نگار پایدار یه جا ت...
2 ماه پیش
0 پاسخ 1 نظر 13 بازدید
پیام اومده که شکواییه به شماره....به ...شورای حل اختلاف....ارجاع شد.شماره پرونده و رمز شخصی هم همراهش ارسال شده.حالا باید چه کنیم.بریم به اون سعبه یا منتظر پیام های بعدی باشیم؟؟
حسین زاده
پیام اومده که شکواییه به شماره....به ...شورای حل اختلاف....ارجاع شد.شماره پرونده و رمز شخصی هم همراهش ارسال شده.حالا باید چه کنیم.بریم به اون سعبه یا منتظر پیام های بعدی باشیم؟؟
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
با سلام
بنده برام اجرائیه اومده شاکی می تواند جلب بگیره 
سفته بوده اجرائیه از شورای حل اختلاف اومده برام 
کی میتونه جلب بگیره 
ممنونم
حسینی
با سلام بنده برام اجرائیه اومده شاکی می تواند جلب بگیره سفته بوده اجرائیه از شورای حل اختلاف اومده برام کی میتونه جلب بگیره ممنونم
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
با سلام
بنده برام اجرائیه اومده شاکی می تواند جلب بگیره 
سفته بوده اجرائیه از شورای حل اختلاف اومده برام 
کی میتونه جلب بگیره 
ممنونم
حسینی
با سلام بنده برام اجرائیه اومده شاکی می تواند جلب بگیره سفته بوده اجرائیه از شورای حل اختلاف اومده برام کی میتونه جلب بگیره ممنونم
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
با سلام هزینه دادخواست تقابل چقدر است؟
ناشناس
با سلام هزینه دادخواست تقابل چقدر است؟
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید


loading...