باسلام وعرض ادب شخصی کنارجاده تصادف میکنه وراننده متواری میشه وشهود به ماشینی باهمان مشخصات مظنون میشوند ومعرفی میکنند ولی شاکی پس ازترخیص ازبیمارستان چون میدونس ک اون شخص نیست رضایت میده وتقاضای دیه ازصندوق خسارات میکنه ولی دادگاه بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه میشه چون ازنظر دادگاه باتوجه به اینکه مظنون بیمه ثالث وگواهینامه نداشته همون مرتکب بود بنابراین پرونده مختومه شد چه راهکاری برای احقاق حق شاکی وجود دارد؟؟
ناشناس
باسلام وعرض ادب شخصی کنارجاده تصادف میکنه وراننده متواری میشه وشهود به ماشینی باهمان مشخصات مظنون میشوند ومعرفی میکنند ولی شاکی پس ازترخیص ازبیمارستان چون میدونس ک اون شخص نیست رضایت میده وتقاضای دیه...
6 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
با سلام اینجانب ژرژ موسی خان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ طی مزاح دونفر از دوستان مورد آسیب دیده گی اتصال استخوان ران به لگن در اصطلاح پزشکی شکستگی استخوان فمور شده و این دونفر مرا بدون اعزام به بیمارستان جلوی درب منزل گذاشته و متواری شدن ومن بعلت آسیب دیده گی وبستری بودن شرایط اقامه شکایت رانداشته در زمان وقوع حادثه سه نفر شاهد عینی حضور داشتند که به نوعی دوستان خودمان هستند ولی درحال حاضر در کشور اقامت ندارند یکی از دونفری که باعث شکستگی پای من شده در طی تماس تلفنی که با وی داشتم به علت عصبانیت خودم مورد فحاشی قرار داده ایشان مدعی است که صدای مرا ضبط کرده ولی از یکسو پیامکهای ایشان نیز در دستگاه همراه من موجود میباشد چگونه میتوانم از خودم در برابر دادیار دفاع کنم هیچگونه قصد توهین نداشته ونیتی برای توهین نداشتم آیا ابراز ندامت راهگشا وکافیست یاخیر با تشکر
ژرژ موسی خان
با سلام اینجانب ژرژ موسی خان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ طی مزاح دونفر از دوستان مورد آسیب دیده گی اتصال استخوان ران به لگن در اصطلاح پزشکی شکستگی استخوان فمور شده و این دونفر مرا بدون اعزام به بیمارستان جلوی...
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
با سلام اینجانب ژرژ موسی خان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ طی مزاح دونفر از دوستان مورد آسیب دیده گی اتصال استخوان ران به لگن در اصطلاح پزشکی شکستگی استخوان فمور شده و این دونفر مرا بدون اعزام به بیمارستان جلوی درب منزل گذاشته و متواری شدن ومن بعلت آسیب دیده گی وبستری بودن شرایط اقامه شکایت رانداشته در زمان وقوع حادثه سه نفر شاهد عینی حضور داشتند که به نوعی دوستان خودمان هستند ولی درحال حاضر در کشور اقامت ندارند یکی از دونفری که باعث شکستگی پای من شده در طی تماس تلفنی که با وی داشتم به علت عصبانیت خودم مورد فحاشی قرار داده ایشان مدعی است که صدای مرا ضبط کرده ولی از یکسو پیامکهای ایشان نیز در دستگاه همراه من موجود میباشد چگونه میتوانم از خودم در برابر دادیار دفاع کنم هیچگونه قصد توهین نداشته ونیتی برای توهین نداشتم آیا ابراز ندامت راهگشا وکافیست یاخیر با تشکر
ژرژ موسی خان
با سلام اینجانب ژرژ موسی خان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ طی مزاح دونفر از دوستان مورد آسیب دیده گی اتصال استخوان ران به لگن در اصطلاح پزشکی شکستگی استخوان فمور شده و این دونفر مرا بدون اعزام به بیمارستان جلوی...
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
من در ساختمانی دچار حدثه شدم واز طبقه دهم به پایین افتادم خودم هم بنا هستم از کارفرما شکایت کردم وکارشناس دادگستری ۳۰درصد من را مقصر اعلام کرده است آیا این در پرداخت دیه تاثیر دارد یعنی دیه را بر مبنای درصد می دهند
حجت عبداله مبارک
من در ساختمانی دچار حدثه شدم واز طبقه دهم به پایین افتادم خودم هم بنا هستم از کارفرما شکایت کردم وکارشناس دادگستری ۳۰درصد من را مقصر اعلام کرده است آیا این در پرداخت دیه تاثیر دارد یعنی دیه را بر مبنا...
1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
سلام وقت بخیر
برای اینکه در مورد ملکی که سند شش دانگ دارد بخوای به جای صاحب ملک(که زنمه)از کسی شکایت کنی برای تخلیه ملک.چه نوع وکالتی باید بگیری که کلا نیاز به حضور ایشون در دادگاه و تصمیمش نباشه؟که وکیل بگیری و بعدا برای اجاره دادن و ....
سید علی عصمتی
سلام وقت بخیر برای اینکه در مورد ملکی که سند شش دانگ دارد بخوای به جای صاحب ملک(که زنمه)از کسی شکایت کنی برای تخلیه ملک.چه نوع وکالتی باید بگیری که کلا نیاز به حضور ایشون در دادگاه و تصمیمش نباشه؟که و...
2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
سلام درمورد پرونده من هفته پیش قرار نهایی صادرشد و امروز پبامکی با محتوای اینکه پرونده به شعبه 121کیفری دو ارجاع شد برایم فرستادند.این پیامک یعنی چی ؟
ناشناس
سلام درمورد پرونده من هفته پیش قرار نهایی صادرشد و امروز پبامکی با محتوای اینکه پرونده به شعبه 121کیفری دو ارجاع شد برایم فرستادند.این پیامک یعنی چی ؟
2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
با سلام 
پرونده ای در دادگاه کیفری ۱ شهرستان داشتم که حدود ۲۰ روز پیش در سایت ثنا ثبت شد که پرونده مختومه است .
حال برای من از سامانه قضایی پیامک آمده که پرونده به شعبه ۵ کیفری ۱ تهران ارجاع شده است.
این یعنی چه؟؟؟
باتشکر
کریم
با سلام پرونده ای در دادگاه کیفری ۱ شهرستان داشتم که حدود ۲۰ روز پیش در سایت ثنا ثبت شد که پرونده مختومه است . حال برای من از سامانه قضایی پیامک آمده که پرونده به شعبه ۵ کیفری ۱ تهران ارجاع شده است....
1 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
امروز پیام آقای سیداسماعیل مؤمنی پرونده شما به شماره 
9209980253401610 و شماره بایگانی 982048
به شعبهبازپرسی - نیابت -قم ارجاع شد امده است ولی من نه از کسی شکایت کردم نه اینکه کسی از من شکایت کرده خواهمندم راهنمایی فرمایید
امروز پیام آقای سیداسماعیل مؤمنی پرونده شما به شماره 9209980253401610 و شماره بایگانی 982048 به شعبهبازپرسی - نیابت -قم ارجاع شد امده است ولی من نه از کسی شکایت کردم نه اینکه کسی از من شکایت کرده خوا...
1 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 11 بازدید
سلام پروسه رسیدگی به شکایات انتظامی در دادسرای انتظامی قضات معمولا چه مدت به طول می انجامد؟
ناشناس
سلام پروسه رسیدگی به شکایات انتظامی در دادسرای انتظامی قضات معمولا چه مدت به طول می انجامد؟
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 9 بازدید
سلام آیا شاکی میتواند از وکیل طرف مقابل(متهم) به دلیل اظهارات دروغین و خلاف واقع و همچنین خلاف مستندات پرونده به نفع متهم به کانون وکلای شهر مربوطه شکایت نماید؟
ناشناس
سلام آیا شاکی میتواند از وکیل طرف مقابل(متهم) به دلیل اظهارات دروغین و خلاف واقع و همچنین خلاف مستندات پرونده به نفع متهم به کانون وکلای شهر مربوطه شکایت نماید؟
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 13 بازدید
سلام چنانچه وکیل متهم بدلیل انکار جرم موکل خود اتهامی را به شاکی نسبت دهد و یا در دفاعیات خود به نفع متهم بر خلاف مستندات پرونده اظهاراتی خلاف واقع مطرح نماید آیا شاکی میتواند نسبت به اقدامات وکیل طرف مقابل اعتراض نماید؟
ناشناس
سلام چنانچه وکیل متهم بدلیل انکار جرم موکل خود اتهامی را به شاکی نسبت دهد و یا در دفاعیات خود به نفع متهم بر خلاف مستندات پرونده اظهاراتی خلاف واقع مطرح نماید آیا شاکی میتواند نسبت به اقدامات وکیل طرف...
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
پسر بعد چن سالگی میتونه صیغه بکنه ؟یدونه دگ ی پسر میتونه ی خانومی ک قبلا ازوداج کردن رو صیغه بکنه؟ ممنون میشم ج بدین
ناشناس
پسر بعد چن سالگی میتونه صیغه بکنه ؟یدونه دگ ی پسر میتونه ی خانومی ک قبلا ازوداج کردن رو صیغه بکنه؟ ممنون میشم ج بدین
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 21 بازدید
سلام.در پرونده کیفری بازپرس بدون دعوت از شهود و مطلعین شاکی و تشکیل جلسه قرار نهایی صادر کرده معنای آن چیست؟؟؟؟
محمد امین علیزاده
سلام.در پرونده کیفری بازپرس بدون دعوت از شهود و مطلعین شاکی و تشکیل جلسه قرار نهایی صادر کرده معنای آن چیست؟؟؟؟
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 14 بازدید
با سلام
 1- در سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی شروع مهلت های قانونی از چه تاریخی محاسبه میگردد ؟ ( تاریخ درج در سامانه ثنا یا دریافت sms یا ورود مخاطب به سامانه و یا مشاهده متن )
2- با تقدیم دادخواست و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به همراه کدملی و موبایل و آدرس خوانده (مطابق با اقامتگاه ابرازی ایشان در وکالتنامه محضری)، آیا گزارش مامور ابلاغ مبنی بر اینکه خوانده شناخته نشد ، قابل ایراد و اعتراض نیست ؟ مگر در این حالت نیز از ارسال پیامک و ابلاغ الکترونیکی برای ابلاغ دادخواست به خوانده استفاده نمیشود؟
با تشکر
ناشناس
با سلام 1- در سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی شروع مهلت های قانونی از چه تاریخی محاسبه میگردد ؟ ( تاریخ درج در سامانه ثنا یا دریافت sms یا ورود مخاطب به سامانه و یا مشاهده متن ) 2- با تقدیم دادخواست و...
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 39 بازدید
برایم پیامگی ارسال شده که قبلا درخواست تجدیدنظر خواهی نموده بودم متن پیامگی ارسال شده به این عنوان که پرونده شماره فلان با ردیف فرعی ۳ از طرف شعبه چهار تجدید نظر رای صادر شد یعنی چه
داریوش جهانی
برایم پیامگی ارسال شده که قبلا درخواست تجدیدنظر خواهی نموده بودم متن پیامگی ارسال شده به این عنوان که پرونده شماره فلان با ردیف فرعی ۳ از طرف شعبه چهار تجدید نظر رای صادر شد یعنی چه
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
باسلام برای پرونده کیفری کلاهبرداری که رای قطعی شده قاضی دادگاه بدوی باید دستور ارسال پرونده کیفری به اجرای احکام را صادر نماید تا دفتر شعبه بدوی پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند یا اینکه دفتر شعبه بدوی بدون دستور قاضی بدوی میتواند پرونده کیفری را به اجرای احکام کیفری بفرستد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید!
ناشناس
باسلام برای پرونده کیفری کلاهبرداری که رای قطعی شده قاضی دادگاه بدوی باید دستور ارسال پرونده کیفری به اجرای احکام را صادر نماید تا دفتر شعبه بدوی پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند یا اینکه دفتر...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 8 بازدید
ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام داشته است که اعلام انصراف از شکایت پس از قطعی شدن حکم به دادگاهی که رای قطعی صادر کرده است تقدیم می شود به نظر شما منظور دادگاه بدوی است که رای آن در دادگاه تجدید نظر قطعی شده یا دادگاه تجدید نظر است ؟
علی کشاورز
ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام داشته است که اعلام انصراف از شکایت پس از قطعی شدن حکم به دادگاهی که رای قطعی صادر کرده است تقدیم می شود به نظر شما منظور دادگاه بدوی است که رای آن در دادگاه تج...
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 30 بازدید
با سلام همسرم از من در مورد نفقه شکایت کرده و ارجاع شده به شورا پس از گفتگو طرفین شورا متن نامه را اینچنین نوشته که حدود 2 میلیون نفقه میشه و عدم سازش ،و من قادر به پرداخت میباشم سوالم اینجاست رای قاضی چی میتونه باشه
ناشناس
با سلام همسرم از من در مورد نفقه شکایت کرده و ارجاع شده به شورا پس از گفتگو طرفین شورا متن نامه را اینچنین نوشته که حدود 2 میلیون نفقه میشه و عدم سازش ،و من قادر به پرداخت میباشم سوالم اینجاست رای قاض...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
سلام مدتی است که از دادگستری پیامکهایی نظیرآقای پرونده شما به شماره 
9709986186800074 و شماره بایگانی 
به شعبه105 کیفری دو - اهواز ارجاع شدوقبل ازاین پیام امده بود که پرونده شما به شعبه بازپرسی رفت .درحالیکه بنده هیچ سابقه ای ندارم .لطفا مرا راهنمایی کنید.تشکر
عادل شجریان
سلام مدتی است که از دادگستری پیامکهایی نظیرآقای پرونده شما به شماره 9709986186800074 و شماره بایگانی به شعبه105 کیفری دو - اهواز ارجاع شدوقبل ازاین پیام امده بود که پرونده شما به شعبه بازپرسی رفت ....
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
سلام
شماره پرونده.....با ردیف فرعی 1 به سایت و سپس به شعبه 9 کیفری 1 تهران مراجعه کنید یعنی چی
سلام شماره پرونده.....با ردیف فرعی 1 به سایت و سپس به شعبه 9 کیفری 1 تهران مراجعه کنید یعنی چی
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 10 بازدید
باسلام و احترام ، بنده با سابقه سنوات بیمه ایحدود 15 سال و با احکام مدیریتی به پیشنهاد یک شرکت (سهامی عام)  در سال 97 بعنوان مدیر یکی از ادارات  با حکم رسمی مدیر عامل مشغول بکار شدم ، بعد از یک سال کارکرد بسیار مفید به دلایل نامعلوم از سوی برادر مدیر عامل ( که ایشان هیچگونه وجاهت سازمانی در شرکت نداشتند) بنده را به درجه کارشناس همان اداره تنزل دادند ، و این مورد باعث شد که یکباره تقریبا 2 میلیون و پانصد هزارتومان از حقوق بنده کسر گردد و بخاطر اینکه این کار ایشان تخلف در امور حقوق و دستمزذ بود برای پوشاندن قضیه ، بیمه بنده را به یکی از شهرهای جنوبی کشور انتقال دادند تا پرونده ای از اینجانب در تهران نباشد ، این در حالی است که بنده تاکنون در استان تهران و در دفتر مرکزی این شرکت مشغول هستم ، لذا در حال حاضر با این تنزل جایگاهی هم دچار از بین رفتن منزلت کاری شده ام و هم به لحاظ مالی بسیار به مشکل خورده ام ، بسیار تشکر می کنم اگه بنده رو راهنمایی کنید.
باسلام و احترام ، بنده با سابقه سنوات بیمه ایحدود 15 سال و با احکام مدیریتی به پیشنهاد یک شرکت (سهامی عام) در سال 97 بعنوان مدیر یکی از ادارات با حکم رسمی مدیر عامل مشغول بکار شدم ، بعد از یک سال...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 8 بازدید
سلام برادرم بیست میلیون پول سرقت کرده و پس از دستگیری اعترافم کرده شاکی رضایت داده اما ازش چک و صفته و سه دانگ سند گرفته 
ابلاغیه اومد رفت پیش قاضی و قاضی گفته سند رو هم به اسم شاکی بزنه الانم با فیش حقوقی آزاده میخواستم بدونم رد مال برای بیست میلیون چقدره؟همون بیست میلیونه یا بیشتره؟مجازات کیفریش چی میشه؟و اگه رد مال کنه و جزای کیفریشم تموم شه چک و سفته و سند هر کدوم به ارزش صد میلیون تومن که به زور تو آگاهی ازش گرفتن چی میشه؟درضمن علاوه بر خودش من و یک نفر دیگه هم پشت و روشو امضا کردیم میشه راهنماییم کنید؟؟؟ممنونم
ناشناس
سلام برادرم بیست میلیون پول سرقت کرده و پس از دستگیری اعترافم کرده شاکی رضایت داده اما ازش چک و صفته و سه دانگ سند گرفته ابلاغیه اومد رفت پیش قاضی و قاضی گفته سند رو هم به اسم شاکی بزنه الانم با فیش...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
با سلام اینجانب مدت 12 سال با یکی از دانشگاهای علمی کاربردی به صورت حق التدریس کا می کردم و قرارداد تنظیم ولی هیچ وقت نسخه مربوط به استاد را تحویل من ندادهاند در سال جاری به موجب تصمیم هیات جذب از همکاری و ادامه کارم ممانعت به عمل امده است سوال دارم تمام طلبم را بابت حق تدریس دریافت کردهام ولی دانشگاه عیدی و سایر مزایا از قبیل بیمه و سنوات و عیدی را به من نپرداخته است ایا بدون داشتن قرارداد و فقط با استشهادیه می توانم از طریق اداره کار شکایت کنم لطفا راهنمای کنید
محمد رضا اکبری
با سلام اینجانب مدت 12 سال با یکی از دانشگاهای علمی کاربردی به صورت حق التدریس کا می کردم و قرارداد تنظیم ولی هیچ وقت نسخه مربوط به استاد را تحویل من ندادهاند در سال جاری به موجب تصمیم هیات جذب از همک...
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
به یک تعمیرگاه موبایل مراجعه کردم و گوشی خود را برای تعمیر دادم ولی اسیب فیزیکی به ان وارد کردند و گوشی ضربه خورده به من تحویل دادند من به پلیس زنگ زدم و پلیس مراجعه مرد و صورت جلسه نوشتند که موبایلم اسیب دیده به اتحادیه مربوطه هم مراجعه کردم و گفتند که چون مغازه مجوز تعمیرات ندارد ما نمی توانیم پیگیری کنیم ! حالا می خواستم ببینم به کدام مرجع باید شکایت خود را ببرم و از چه طریقی شکایت کنم دادسرا باید شکایت کنم یا شورا حل اختلاف !؟ اول باید موبایل را ببرم کارشناس دادگستری یا نه چون پلیس صورت جلسه کرده است نیاز به تامین دلیل نیست؟!
رحیمی
به یک تعمیرگاه موبایل مراجعه کردم و گوشی خود را برای تعمیر دادم ولی اسیب فیزیکی به ان وارد کردند و گوشی ضربه خورده به من تحویل دادند من به پلیس زنگ زدم و پلیس مراجعه مرد و صورت جلسه نوشتند که موبایل...
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 13 بازدید
سلام دیروز پیام اومده پرونده شما به شماره فلان وشماره بایگانی ... تحویل شعبه 106 کیفری دو شیراز گردید حالا از کجا باید پیگیری کنم؟
صالح
سلام دیروز پیام اومده پرونده شما به شماره فلان وشماره بایگانی ... تحویل شعبه 106 کیفری دو شیراز گردید حالا از کجا باید پیگیری کنم؟
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
آقای بهشاد حیدری پرونده شما به شماره 
 و شماره بایگانی 980947
به شعبه1بازپرسی-رفسنجان ارجاع شد
حیدری
آقای بهشاد حیدری پرونده شما به شماره و شماره بایگانی 980947 به شعبه1بازپرسی-رفسنجان ارجاع شد
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
سلام دوستان شخصی دارای بیماری قلبیس وارد مترو می شود در بدو ورود به شخص می گوید بلند شو حالم بد است می خواهم بشینم شخص میگوید حال من نیز بد است چند ساعت بعد نقش بر زمین می شود دکمه ی اخطار به کابین زده.دکمه ی اخطار خراب است در اولین ایسگاه بیمار پیاده مشود حملش میکنن اورژانس دیر میرسد در بدو ورود به بیمارستان اتاق ccu پر است بیمار در بدو ورود به ای سی یو به تا خیر وارد میشود دکتر ورود میکند بدون اذن بیمار مبادرت به عمل جراحی نمی کندبیمار بستگانش در شهرستان هستن و امکان دسترسی ندارند دکتر با وساطت رعیس بیمارستان دکتر در اتاق عمل وارد می شود تخت بیمارستان مبتلا به عفونت بیمارستانی هست مبتلا می شود در بدو ورود به اتاق ری کاوری دیر می رسد بیمار فوت می کند عمل مستند به کیست کدام یک سبب اقوا از مباشر است ؟ممنون میشوم پاسخ دهین
ناشناس
سلام دوستان شخصی دارای بیماری قلبیس وارد مترو می شود در بدو ورود به شخص می گوید بلند شو حالم بد است می خواهم بشینم شخص میگوید حال من نیز بد است چند ساعت بعد نقش بر زمین می شود دکمه ی اخطار به کابین زد...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
سلام امروز پیامکی برای من ارسال شد ( پرونده شما به شعبه کیفری ارسال شد)
این به چه معناست؟
ممنون میشم جواب بدین
ناشناس
سلام امروز پیامکی برای من ارسال شد ( پرونده شما به شعبه کیفری ارسال شد) این به چه معناست؟ ممنون میشم جواب بدین
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 13 بازدید
این کل قرارداد پیش فروش پدرم از سال ۹۳تا بحال میباشد میخواستم ببینم چه راهی برای پدرم باقی مانده ایا ربا محسوب میشه یا خیر میشه فسخ کرد یا خیر
شهناز
این کل قرارداد پیش فروش پدرم از سال ۹۳تا بحال میباشد میخواستم ببینم چه راهی برای پدرم باقی مانده ایا ربا محسوب میشه یا خیر میشه فسخ کرد یا خیر
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
سلام
شماره شکواییه با شماره ابلاغیه فرق داره یا یکیه؟
ناشناس
سلام شماره شکواییه با شماره ابلاغیه فرق داره یا یکیه؟
2 ماه پیش
0 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
سلام خسته نباشید جلسه رسیدگی به مهریه انجام شد و رای قطعی صادر شد که باید ۱۱۴ سکه رو بپردازه . من الان باید چیکار کنم؟منتظر بمونم؟
ناشناس
سلام خسته نباشید جلسه رسیدگی به مهریه انجام شد و رای قطعی صادر شد که باید ۱۱۴ سکه رو بپردازه . من الان باید چیکار کنم؟منتظر بمونم؟
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 20 بازدید
با سلام وخسته نباشید
دو سال پیش تصادف کردم که منجر به فوت و جرح شد و طرف مقابل مقصر ۱۰۰درصد شد و علاوه بر من خانواده طرف هم از او شاکی شدن و تا الان به خاطر نیاوردن طول درمان طرف مقابل پرونده به اجرای احکام نرفته .
سوالی که دارم اینه که آیا میشه کلاسه پرونده خودم رو از خانواده اونا جدا کنم که بره اجرای احکام ؟
اسحاق محمدی
با سلام وخسته نباشید دو سال پیش تصادف کردم که منجر به فوت و جرح شد و طرف مقابل مقصر ۱۰۰درصد شد و علاوه بر من خانواده طرف هم از او شاکی شدن و تا الان به خاطر نیاوردن طول درمان طرف مقابل پرونده به اجرای...
2 ماه پیش
2 پاسخ 2 نظر 14 بازدید
سلام. بنده پیش یه بنده خدایی از سال 93 تا سال 97 کار میکردم. ابتدای سال 97 رفتم مغازه یکی کار کردم. بعد گذشت چند ماه کارفرمای سابق اومدن گفتند من مغازه میزنم بیا پیش من. از تاریخ 20 شهریور 97 رفتم پیش ایشان تا تاریخ 20شهریور 98 که ایشان اعلام کردن یه ماه نیا بعدش دوباره بیا. بنده که امنیت شغلی نداشتم و میترسیدم بعد یکماه که برگشتم دوباره بعد مدتی بگه نیا. نه بیمه ای رد کرده برام توی چند سالی که پروژه ای براشون کار میکردم نه یکسالی که به صورت دائم دمه مغازشون بودم بیمه و سنوات و پاداشی درنظر گرفتند.قصد احقاق حقوق خود رو دارم. چه مار باید بکنم
تهرانی
سلام. بنده پیش یه بنده خدایی از سال 93 تا سال 97 کار میکردم. ابتدای سال 97 رفتم مغازه یکی کار کردم. بعد گذشت چند ماه کارفرمای سابق اومدن گفتند من مغازه میزنم بیا پیش من. از تاریخ 20 شهریور 97 رفتم پیش...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
با سلام، حدود یک هفنه پیش اقدام به فروش گوشی در دیوار کردم و شخصی تماس گرفت و برای خرید گوشی امد،بعد انتقال مالکیت در موبایل فروشی، 2 میلیون کارت بکارت کرد و 2950 هم گفت ازگوشی اینترنتی میزنم و بعد زدن شماره کارت و مبلغ اسمو ک دیدم رفتن اما کلاهبرداری بوده، با در دست داشتن عکس و فیلم از شخص،شماره تلفن تماس گیرنده و شماره فعال شده، سریال و فاکتور خرید گوشی،شماره حساب و از روی ان مشخصات استعلام شده از باک و همچنین گوشی فروش به عنوان شاهد، شکواییه تنظیم و از دادسرا به فتا ارجاع شد و انجا تمام مدارک را دادم و گفتن منتظر پیام باش بری دادسرا، ایا با این مدارک امیدی برای گرفتن حقم وجود داره و اینکه ارسال پرونده از فتا به دادس و پییری در دادسرا چقد زمان بر هستش ممنون میشم راهنمایی کنید
امید زرداری
با سلام، حدود یک هفنه پیش اقدام به فروش گوشی در دیوار کردم و شخصی تماس گرفت و برای خرید گوشی امد،بعد انتقال مالکیت در موبایل فروشی، 2 میلیون کارت بکارت کرد و 2950 هم گفت ازگوشی اینترنتی میزنم و بعد زد...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 11 بازدید
با سلام و احترام
بنده از پرسنل شرکت بهره برداری متروی تهران هستم، بنده حدود 4 سال شیفتی بوده ام لذا اواخر اسفند ماه سال گذشته رئیسم بدون رضایت کتبی بنده، شیفت رو حذف کردن و وضعیت نوبتکار من رو به ستادی تغییر دادند این در حالی اتفاق افتاد که چندین بار بنده عدم رضایت خودم را هم بصورت شفاهی و هم بصورت کتبی به ایشان در خصوص عدم رضایت ستادی شدن اعلام کردم.در حال حاضر سوال اینست که اگر شکایت بکنم آیا می توان وضعیتم به همان روال سابق (شیفتی) برگردد؟
حسین
با سلام و احترام بنده از پرسنل شرکت بهره برداری متروی تهران هستم، بنده حدود 4 سال شیفتی بوده ام لذا اواخر اسفند ماه سال گذشته رئیسم بدون رضایت کتبی بنده، شیفت رو حذف کردن و وضعیت نوبتکار من رو به ستاد...
3 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 16 بازدید
در مورد پرونده شماره
9809982124800207
با ردیف فرعی
2
در شعبه 1089 کیفری دو - ارشاد - تهران
 رای صادر شدیعنی چی؟
مریم رحمتی
در مورد پرونده شماره 9809982124800207 با ردیف فرعی 2 در شعبه 1089 کیفری دو - ارشاد - تهران رای صادر شدیعنی چی؟
3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 12 بازدید


loading...