سلام: اگر دادنامه صادر شده ورای قطعی داده شده باشد ( چندین بار برای یک موضوع مشخص و اشخاص معین ) آیا میتوان به تکرار برای همان موضوع دادخواست داد و تکلیف خوانده در برخورد با آن چیست؟ و اگر این مربوط میشود به اصل قانون "اعتبار رای مختومه" آیا خوانده میتواند ابلاغیه های آن دادخواست ها را نادیده بگیرد؟ متشکرم از حسن توجه و تامل جنابعالی.
سلام: اگر دادنامه صادر شده ورای قطعی داده شده باشد ( چندین بار برای یک موضوع مشخص و اشخاص معین ) آیا میتوان به تکرار برای همان موضوع دادخواست داد و تکلیف خوانده در برخورد با آن چیست؟ و اگر این مربوط م...
4 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
سلام این پیام برای من ارسال شده آقای.......... پرونده شما به شماره******* و شماره بایگانی**** به بازپرسی-م2-اصفهان ارجاع شد ازطریق سایت ثنا زدم موضوع یا شاکی اعلام نکردبعد نوشت صلاحیت یا ... ندارید
سلام این پیام برای من ارسال شده آقای.......... پرونده شما به شماره******* و شماره بایگانی**** به بازپرسی-م2-اصفهان ارجاع شد ازطریق سایت ثنا زدم موضوع یا شاکی اعلام نکردبعد نوشت صلاحیت یا ... ندارید
2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
با سلام و احترام. در مورد پرونده خسارت تاخیر تادیه اعاده دادرسی داده ام و بعد از تعیین وقت نظارت حدودا 2 ماه از طرف دادگاه صادر کننده رای دستور قضایی مبنی بر ارسال پرونده به تجدیدنظر شعبه... ارسال شده است آیا با ارسال پرونده به تجدید نظر مشخص می‌شود که اعاده دادرسی قبول شده است یا نه؟
با سلام و احترام. در مورد پرونده خسارت تاخیر تادیه اعاده دادرسی داده ام و بعد از تعیین وقت نظارت حدودا 2 ماه از طرف دادگاه صادر کننده رای دستور قضایی مبنی بر ارسال پرونده به تجدیدنظر شعبه... ارسال شده...
2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
با سلام و احترام
من ضامن تسهیلات یک شرکت شدم. دو سال پیش به استناد واخواهی یکی از ضامنین من نیز تقاضای اعاده دادرسی دادم که پذیرفته شدو به قید وثیقه آزاد بودم.
در مرحله تجدیدنظر اعاده دادرسی ، حکم ورشکستگی شرکت قطعی شد. مراتب را به شعبه دادگاه تجدیدنظر اعلام کردم که البته در رای موثر نبود. پس از برگشت پرونده به شعبه بدوی نیز طی یک لایحه تقاضای محاسبه باقی مانده بدهی بر اساس تاریخ توقف شرکت را نمودم، که اقدامی نشد. یک نسخه از رای قطعی ورشکستگی شرکت را نیز در پرونده اجرای احکام گذاشتم و قاضی دستور داد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف تعلق نگیرد و پرونده متوقف شد.
حالا بعد از 6 ماه، قاضی جدید شعبه برای وثیقه گذار ابلاغیه معرفی من را ارسال نموده. آیا من فرصت دادخواست اعاده دادرسی را دارم یا مهلت آن گذشته است؟
ضمنا تسهیلات بعد از تاریخ توقف دریافت شده و بنابراین بانک مستحق صرفا اصل بدهی خواهد بود.
با سلام و احترام من ضامن تسهیلات یک شرکت شدم. دو سال پیش به استناد واخواهی یکی از ضامنین من نیز تقاضای اعاده دادرسی دادم که پذیرفته شدو به قید وثیقه آزاد بودم. در مرحله تجدیدنظر اعاده دادرسی ، حکم ور...
3 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
سلام این پیام برای من ارسال شده 
آقای.......... پرونده شما به شماره******* و شماره بایگانی**** به بازپرسی-م2-اصفهان ارجاع شد ازطریق سایت ثنا زدم موضوع یا شاکی اعلام نکردبعد نوشت صلاحیت یا ... ندارید
سلام این پیام برای من ارسال شده آقای.......... پرونده شما به شماره******* و شماره بایگانی**** به بازپرسی-م2-اصفهان ارجاع شد ازطریق سایت ثنا زدم موضوع یا شاکی اعلام نکردبعد نوشت صلاحیت یا ... ندارید
4 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
سلام خدا قوت من از تاریخ ۶خرداد۱۴۰۰ به صورت قرارداد ساعتی در فروشگاه رفاه آزادی تا تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۰ کار می‌کردم استعفا دادم عیدی و سنوات مرا به تاخیر انداختند که من در تاریخ۲۸اسفند۱۴۰۰ به دفتر مرکزی زنگ زدم و پیگیر شدم که گفتند فردا بیا امضا کن بگیر پرسیدم امضا کنم کی پولمو میدین گفت بعد چهل روز فایل صوتی مکالمه در شرکت باید موجود باشه میخواستم با توجه به اینکه عیدی وسنواتم واضافه کاریم رو به تاخیر انداخته اند برای خسارت و زیاد شدن پایه حقوق طبق حقوق سال جدید حاضر نیستند پرداخت کنند چه مدارکی برای گفته هایم باید بارگذاری کنم
سلام خدا قوت من از تاریخ ۶خرداد۱۴۰۰ به صورت قرارداد ساعتی در فروشگاه رفاه آزادی تا تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۰ کار می‌کردم استعفا دادم عیدی و سنوات مرا به تاخیر انداختند که من در تاریخ۲۸اسفند۱۴۰۰ به دفتر مرکزی ز...
4 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
با این ابلاغیه چه باید بکنم?
دستور قضایی به ضابط
1401/01/06 : تقدیم تاریخ
از : دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لنگرود
به : ف ا بخش کومله
شاکی : حسین پورکاظم
مشتکی عنه : محمد پور کاظم
با سالم شکوائیه و پیوستهای آن ارسال میگردد مقتضی است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به انجام دستورات ذیل اقدام و گزارش نهائی ظرف مهلت مقرر بدون طرفین
به نظر برسد. 1-با دعوت از شاکی ،ضمن اخذ کپی اوراق شناسایی(شناسنامه یا کارت ملی)اظهارات وی به نحو دقیق راجع به موضوعات مورد ادعا استماع و کپی مستندات و
مدارک ایشان اخذ و سایر دالیل شاکی نیز جمع آوری و پیرامون صحت و سقم ادعاهای مطرح شده و احراز اصل موضوع و همچنین زمان،مکان ونحوه وقوع جرم و منشا اختالف
طرفین تحقیق و مراتب صورتجلسه و ضمیمه شود.2-با همکاری شاکی،مشخصات و نشانی
با این ابلاغیه چه باید بکنم? دستور قضایی به ضابط 1401/01/06 : تقدیم تاریخ از : دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لنگرود به : ف ا بخش کومله شاکی : حسین پورکاظم مشتکی عنه : محمد پور کاظم با سالم شکوائیه و...
1 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 28 بازدید
در خصوص این ابلاغ چه کاری باید انجام دهم?
0990000677916
1401/01/11 : دستور تاریخ
قوه قضاییه
دستور قضایی به ضابط
بسمه تعالی
کد رهگیری شکواییه : 1401220844657723
1401/01/06 : تقدیم تاریخ
از : دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لنگرود
به : ف ا بخش کومله
شاکی : حسین پورکاظم
مشتکی عنه : محمد پور کاظم
مهلت پاسخ : 15 روز
با سالم شکوائیه و پیوستهای آن ارسال میگردد مقتضی است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به انجام دستورات ذیل اقدام و گزارش نهائی ظرف مهلت مقرر بدون طرفین
به نظر برسد. 1-با دعوت از شاکی
در خصوص این ابلاغ چه کاری باید انجام دهم? 0990000677916 1401/01/11 : دستور تاریخ قوه قضاییه دستور قضایی به ضابط بسمه تعالی کد رهگیری شکواییه : 1401220844657723 1401/01/06 : تقدیم تاریخ از : دادسرای عم...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
وقتی شبانه ازرودیوارتوخانه بریزن فروش ناموسی بدن بزنم فحاشی کنن پزشک قانونی بریم مجازات ۶نفرچیه ابروشوهرم پاره شده ۳نفرمارازدن ۲تازن براپرونده به بازپرسی برسه مرحله آخره بعد۲سال دیه ورودبعنف چیه
وقتی شبانه ازرودیوارتوخانه بریزن فروش ناموسی بدن بزنم فحاشی کنن پزشک قانونی بریم مجازات ۶نفرچیه ابروشوهرم پاره شده ۳نفرمارازدن ۲تازن براپرونده به بازپرسی برسه مرحله آخره بعد۲سال دیه ورودبعنف چیه
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
سلام ا سال پیش چندنفرشبانه ریختن توخانه ماهمه مارازدندواشوب کردن ماشکایت کردیم وکیل گرفتیم الان پیامک درپرونده شماره شماره بایگانی فلان به بازپرسی ارجاع شددرصورت نیازابلاع میشه یعنی چی چرابالای شده وقتی ورودبه عنف کردن کتک زدن ابروشوهرم پاره شده
سلام ا سال پیش چندنفرشبانه ریختن توخانه ماهمه مارازدندواشوب کردن ماشکایت کردیم وکیل گرفتیم الان پیامک درپرونده شماره شماره بایگانی فلان به بازپرسی ارجاع شددرصورت نیازابلاع میشه یعنی چی چرابالای شده وق...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
اجرای حکم تحویل آپارتمان
با سلام اجرائیه 12/25 صادر و ابلاغ شده 10روز گذشته در این مرحله برای اجرای حکم چه باید کرد؟ برای پیگیری از اجرای احکام حتما بایستی حضوری مراجعه کرد؟چقدر زمان می برد؟
اجرای حکم تحویل آپارتمان با سلام اجرائیه 12/25 صادر و ابلاغ شده 10روز گذشته در این مرحله برای اجرای حکم چه باید کرد؟ برای پیگیری از اجرای احکام حتما بایستی حضوری مراجعه کرد؟چقدر زمان می برد؟
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 20 بازدید
سلام وقت بخیر دختر من طلاق گرفته و فرزند دختر۲ونیم ساله داره از دست اذیت و آزار همسر سابق حضانت فرزندش را به پدرش سپرد ولی کودک اصلا تمایل به رفتن خانه پدر نداره به قدری گریه میکنه که خون دماغ میشه آیا دادگاه می تواند کمک کند که بچه به آغوش مادر برگرده راهی هست.
سلام وقت بخیر دختر من طلاق گرفته و فرزند دختر۲ونیم ساله داره از دست اذیت و آزار همسر سابق حضانت فرزندش را به پدرش سپرد ولی کودک اصلا تمایل به رفتن خانه پدر نداره به قدری گریه میکنه که خون دماغ میشه آ...
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 21 بازدید
با سلام.هزینه دادرسی مهریه بر عهده زوج هست.چه زمانی وقت داره بپردازه.اگه نپردازن چه اتفاقی میوفته.ایا به زندان میرن و یا پرونده خیلی عقب میوفته؟و دوم اینکه بعد از تقسیط مهریه من باید دوباره هزینه دادرسی بدم چون اعسار زدم؟
با سلام.هزینه دادرسی مهریه بر عهده زوج هست.چه زمانی وقت داره بپردازه.اگه نپردازن چه اتفاقی میوفته.ایا به زندان میرن و یا پرونده خیلی عقب میوفته؟و دوم اینکه بعد از تقسیط مهریه من باید دوباره هزینه دادر...
2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
سلام وقت بخیر...
برام پیامکی اومده از adliran به مضمون زیر، که در سایت ثنا هم ثبت نشده و جالبه از یه شهر دیگه...
( شکوائیه شماره ۱۴۰۰۲۲۰.... ارسالی از طریق سامانه قضائی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهر ارجاع و با شماره پرونده ۱۴۰۰۳۰۹... و رمز شخصی .... ثبت گردید.
معنیش چیه؟ من شکایت کردم؟ یا علیه من شکایت شده؟ 
ممنون میشم راهنمایی کنین.
سلام وقت بخیر... برام پیامکی اومده از adliran به مضمون زیر، که در سایت ثنا هم ثبت نشده و جالبه از یه شهر دیگه... ( شکوائیه شماره ۱۴۰۰۲۲۰.... ارسالی از طریق سامانه قضائی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمو...
2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 35 بازدید
آیا به شعبه ۳ قم برای کسب اطلاعات بهتر است با وکیل رفت یا شخصا نیز می‌توان رفت
آیا به شعبه ۳ قم برای کسب اطلاعات بهتر است با وکیل رفت یا شخصا نیز می‌توان رفت
3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
سلام . بنده به عنوان شاکی پرونده تصادف پیش قاضی رفتیم بعد اون روز قاضی حکم صادر کرده و از مدت واخواهی و تجدید نظر خواهی هم گذشته پرونده رفته اجرای احکام کیفری . بنده به حکم صادره اعتراض دارم هزینه های درمان و طول درمان رو محاسبه نکردن و میگویند حکم قطعی شده و با پیامک به شما اطلاع دادیم اما بنده اصلامتوجه پیامک ها نشدم میتونم اعتراض کنم ؟ ممنون میشم راهنمایی بکنین . سپاس گذارم
سلام . بنده به عنوان شاکی پرونده تصادف پیش قاضی رفتیم بعد اون روز قاضی حکم صادر کرده و از مدت واخواهی و تجدید نظر خواهی هم گذشته پرونده رفته اجرای احکام کیفری . بنده به حکم صادره اعتراض دارم هزینه های...
3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
سلام وقت بخیر در محل کار مدیر هستم و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع حراست به محل اتاقم امده و جلوی ارباب رجوع با صدای بلند توهین وتهدید کرده است . مدیرعامل می فرماید اجازه دارد . از لحاظ قانونی بنده می توانم شکایت کنم ؟
سلام وقت بخیر در محل کار مدیر هستم و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع حراست به محل اتاقم امده و جلوی ارباب رجوع با صدای بلند توهین وتهدید کرده است . مدیرعامل می فرماید اجازه دارد . از لحاظ قانونی بنده م...
4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 10 بازدید
سلام خدمت وکلای محترم
بنده چکی در وجهم صادر شده بود. منم پشت امضا کرده و به دیگری واگذار کردم. دارنده چک بعد از 46 روز از سررسید چک، به چک برگشت زده.
آیا قانونا من تعهدی در قبال چک دارم ؟
بنده ظهرنویسم، صادر کننده نیستم
سلام خدمت وکلای محترم بنده چکی در وجهم صادر شده بود. منم پشت امضا کرده و به دیگری واگذار کردم. دارنده چک بعد از 46 روز از سررسید چک، به چک برگشت زده. آیا قانونا من تعهدی در قبال چک دارم ؟ بنده ظهرنویس...
4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
باسلام ببخشید بنده سال۹۸ برج ۱۰عقدکردم وبهار۱۴۰۰متوجه شدم که از لحاظ دندان ها کامل مصنوعی میباشد وسن آن یازده سال ازمن بزرگتراست یعنی بنده متولد۱۳۷۳میباشم ولی طرف مقابلم متولد۱۳۶۲میباشد.وهمچنین ازلحاظ مدرک دیپلم هم ندارد وبنده را فریب داده.خواهشن متن درخواست شکایت رو برایم بفرستین. ممنون وسپاس
باسلام ببخشید بنده سال۹۸ برج ۱۰عقدکردم وبهار۱۴۰۰متوجه شدم که از لحاظ دندان ها کامل مصنوعی میباشد وسن آن یازده سال ازمن بزرگتراست یعنی بنده متولد۱۳۷۳میباشم ولی طرف مقابلم متولد۱۳۶۲میباشد.وهمچنین ازلحاظ...
4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 11 بازدید
سلام بنده حین آموزشی خدمت سربازی کمر درد شدید گرفتم
بعد اتمام آموزشی رفتم دکتر گفت دیسک کمرت پاره شده باید عمل کنی
بعد عمل کردم

و از خدمت معاف شدم

میخواستم بدونم بنده میتونم درخواست غرامت کنم؟بعداز گذشت ۸ ماه.....،،،

کمیسون پزشکی گفتن باید ثابت کنی قبل از خدمت سالم بودی و صورت سانحه بیاری برای ما 
لطفا راهنمایی کنین چیکار کنم
سلام بنده حین آموزشی خدمت سربازی کمر درد شدید گرفتم بعد اتمام آموزشی رفتم دکتر گفت دیسک کمرت پاره شده باید عمل کنی بعد عمل کردم و از خدمت معاف شدم میخواستم بدونم بنده میتونم درخواست غرامت کنم؟بعداز...
4 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 14 بازدید
سلام بنده حین آموزشی خدمت سربازی کمر درد شدید گرفتم
بعد اتمام آموزشی رفتم دکتر گفت دیسک کمرت پاره شده باید عمل کنی
بعد عمل کردم

و از خدمت معاف شدم

میخواستم بدونم بنده میتونم درخواست غرامت کنم؟بعداز گذشت ۸ ماه

کمیسون پزشکی گفتن باید ثابت کنی قبل از خدمت سالم بودی و صورت سانحه بیاری برای ما 
لطفا راهنمایی کنین چیکار کنم
سلام بنده حین آموزشی خدمت سربازی کمر درد شدید گرفتم بعد اتمام آموزشی رفتم دکتر گفت دیسک کمرت پاره شده باید عمل کنی بعد عمل کردم و از خدمت معاف شدم میخواستم بدونم بنده میتونم درخواست غرامت کنم؟بعداز...
4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
با سلام 
به دادگاه درخواست ابطال رای داوردادم دادگاه اخطار نقص دادخواست ( کسری هزینه دادرسی ) داد در مهلت تعیین شده هزینه را پرداخت نکردم رای رد دادخواست از سوی دادگاه صادر شد به رای فوق اعتراض کردم قبول نشد واعتراض اینجانب رد شد در نهایت رای قطعی رددادخواست از سوی دادگاه مربوطه صادر گردید حال با توجه به اینکه دادخواست ابطال رای داور غی مالی میباشد ایا میتوانم از ماده ۴۷۷ استفاده نمایم واعاده دادرسی ماده ۴۷۷ را بخاطر غیر مالی بودن ابطال رای داور را تقاضا بدهم .
با سلام به دادگاه درخواست ابطال رای داوردادم دادگاه اخطار نقص دادخواست ( کسری هزینه دادرسی ) داد در مهلت تعیین شده هزینه را پرداخت نکردم رای رد دادخواست از سوی دادگاه صادر شد به رای فوق اعتراض کردم ق...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 14 بازدید
سلام فردی به من فحاشی کردوتهدیدبه قتل جرمش چیست وچگونه قابل اثبات است
سلام فردی به من فحاشی کردوتهدیدبه قتل جرمش چیست وچگونه قابل اثبات است
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 16 بازدید
سلام بین زمین من وهمسایه ام درزمین کشاورزی یک جوب اب است وهمسایه ام امده دقیق روی لب جوب من درخت خرما کاشت کرده گفتم ببینم دقیق باید چند متر فاصله رارعایت کند
سلام بین زمین من وهمسایه ام درزمین کشاورزی یک جوب اب است وهمسایه ام امده دقیق روی لب جوب من درخت خرما کاشت کرده گفتم ببینم دقیق باید چند متر فاصله رارعایت کند
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
ازکارفرمام برای عدم پرداخت حقوق ومزایا شکایت کردم اما نتونستم به جلسه دادرسی برسم البته کارفرمام هم نرفته بود ونتیجه این شدکه به دلیل عدم حظورحکم به ابطال صادرشد، میخوام ادامه بدم کمکم میکنید
ازکارفرمام برای عدم پرداخت حقوق ومزایا شکایت کردم اما نتونستم به جلسه دادرسی برسم البته کارفرمام هم نرفته بود ونتیجه این شدکه به دلیل عدم حظورحکم به ابطال صادرشد، میخوام ادامه بدم کمکم میکنید
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 17 بازدید
سلام بنده یه پراید ۹۱دارم سال ۹۶ تصادف کردم اقدام به تعویض اتاق بدون مجوز کردم بعدش کل کارای تعویض اتاق شامل کارشناسی اگاهی تاکسیرانی اقدام ب شماره گزاری کردم طبق روال قانونی الان مخوام ماشین بفروشم میگ تو سیستم ثبت نشده من کل مدارک دارم از برگ کارشناسی و غیره
سلام بنده یه پراید ۹۱دارم سال ۹۶ تصادف کردم اقدام به تعویض اتاق بدون مجوز کردم بعدش کل کارای تعویض اتاق شامل کارشناسی اگاهی تاکسیرانی اقدام ب شماره گزاری کردم طبق روال قانونی الان مخوام ماشین بفروشم...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
پرونده 
140025920004429495
در شعبه 206 بازپرسی-مشهد مجددا ثبت شد
پرونده 140025920004429495 در شعبه 206 بازپرسی-مشهد مجددا ثبت شد
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 8 بازدید
سلام 
من در کارگاه شرکت انگشت شست م شکست ودچار پارگی وکنده شدن نخوان شده بطوری مه با بخیه وصل شد .
در حال حاظر ده روز گذشته و دکتر یک ماه استراحت داده، حالا میخوام شکایت کنم هم به خاطر این اتفاق و هم به خاطر ندادن مطالبات کارگری .گرفتن قرداد سفید امضا ندادن عیدی از تاریخ۱۳/۱۰/۹۸ تا ۱۰/۹/۱۴۰۰.
مشیه راهنمایی کنید .ممنون
سلام من در کارگاه شرکت انگشت شست م شکست ودچار پارگی وکنده شدن نخوان شده بطوری مه با بخیه وصل شد . در حال حاظر ده روز گذشته و دکتر یک ماه استراحت داده، حالا میخوام شکایت کنم هم به خاطر این اتفاق و هم...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 10 بازدید
با سلام بعد از تجدیدنظر پرونده به بدوی اعاده شده و در روال کاری پرونده تاریخ نظارت نوشته شده و نیز کسر از آمار هم نوشته شده به چه معناست؟ آیا اعتراض پذیرفته شده؟
با سلام بعد از تجدیدنظر پرونده به بدوی اعاده شده و در روال کاری پرونده تاریخ نظارت نوشته شده و نیز کسر از آمار هم نوشته شده به چه معناست؟ آیا اعتراض پذیرفته شده؟
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 16 بازدید
با توجه به ق.ا.د.م کسی که تقاضای فرجام خواهی میکند اگر عدم صحت مدارک و اسناد که افراد در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود. آیا رای صادره منقضی میشود و در این رسیدیگی برعهده چه کسی و چه سازمانی میباشد.
با توجه به ق.ا.د.م کسی که تقاضای فرجام خواهی میکند اگر عدم صحت مدارک و اسناد که افراد در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود. آیا رای صادره منقضی میشود و در این رسیدیگی برعهده چه کسی و چه سازمانی می...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
با سلام
 
پرونده شرکتی دارم که شریک بنده در اداره ثبت شرکتها آخرین تغییرات شرکت را امضاء بنده را جعل کرده و به خود حق امضاء داده و بعد تمام حساب های شرکت را به حساب شخصی خود واریز نموده و ملک ها و دارایی های شرکت را به نام خود انتقال داده است بنده در کارشناسی مالی و کارشناسی جعل ایشان را محکوم کردم ودر اقرار های ایشان در اداره آگاهی و مواجهه حضوری ایشان اقرار نموده که تمام دارایی های شرکت از حساب شرکت خریداری شده است ولی حالا بازپرس پرونده برای ملک ها قرار اناطه صادر کرده است و به اقرار ایشان و نظریه کارشناسان توجهی ندارد پرونده مالی را در بین مدارک گم کرده است و رای بابتش نمیدهد و جعل اسناد رسمی را تایید نموده ولی تمام کارهایی که به واسطه جعل صورت گرفته است را قبول ندارد و قرار منع تعقیب صادر نموده است بنده باید از کدام ارگان پیگیری کار این بازپرس ورای صالحه را داشته باشم .    با تشکر فراوان
با سلام پرونده شرکتی دارم که شریک بنده در اداره ثبت شرکتها آخرین تغییرات شرکت را امضاء بنده را جعل کرده و به خود حق امضاء داده و بعد تمام حساب های شرکت را به حساب شخصی خود واریز نموده و ملک ها و دار...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
برام پیامک اومده شکوائیه علیه شما ebl_aghm.ml/exam
از شماره ۰۹۱۴۳۸۱۴۷۶۱
این یعنی چی؟
برام پیامک اومده شکوائیه علیه شما ebl_aghm.ml/exam از شماره ۰۹۱۴۳۸۱۴۷۶۱ این یعنی چی؟
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 16 بازدید
با سلام. وقتتون بخیر 
قصد دادن دادخواست تامین دلیل برای مدرک ارائه شده به "مرکز توسعه تجارت الکترونیکی" جهت دریافت نماد اینماد را از شورای حل اختلاف در تهران دارم. با توجه به اینکه از شهرستان این دادخواست را ارسال میکنم، نمی دانم خطاب دادخواست کدام شورای حل اختلاف باید باشد. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که برای آدرس زیر و موضوع تامین دلیل نسبت به مدارک و مجوز های ارائه شده به این مرکز کدام شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد. سپاسگزارم 
 آدرس : تهران - بلوار کشاورز - خیابان شهید نادری - جنب کوچه شهید حجت دوست - پلاک 15 - ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت - مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
با سلام. وقتتون بخیر قصد دادن دادخواست تامین دلیل برای مدرک ارائه شده به "مرکز توسعه تجارت الکترونیکی" جهت دریافت نماد اینماد را از شورای حل اختلاف در تهران دارم. با توجه به اینکه از شهرستان این دادخ...
6 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 31 بازدید
سلام از فردی به جرم تحاوز به عنف شکایت شده است. پیامک مربوط به هفت سال قبل است که نشان میدهد فرد خودش تمایل به رابطه داشته است آیا امکان استعلام پیامک برای هفت سال قبل وجود دارد با توجه به اینکه فرد اعدام میشود
سلام از فردی به جرم تحاوز به عنف شکایت شده است. پیامک مربوط به هفت سال قبل است که نشان میدهد فرد خودش تمایل به رابطه داشته است آیا امکان استعلام پیامک برای هفت سال قبل وجود دارد با توجه به اینکه فرد ا...
6 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 36 بازدید
با سلام درخصوص پرونده ام در شعبه 5 اجرای احکام دیوان عدالت اداری چرا پرونده را قبل از به گذاشتن حکم مختومه اعلام کردند آیا میشود پرونده قبل از اجرای حکم مختومه بشه
با سلام درخصوص پرونده ام در شعبه 5 اجرای احکام دیوان عدالت اداری چرا پرونده را قبل از به گذاشتن حکم مختومه اعلام کردند آیا میشود پرونده قبل از اجرای حکم مختومه بشه
7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 22 بازدید
باسلام!آیا در جلسه اخذ توضیحات در دعوی دادخواست ابطال سند رسمی (وکالت فروش)ومالکیت بررسی و وجود و عدم وجود قرارداد توسط قاضی با وجود قید عقدخارج لازم حق عزل وکیل از موکل سلب وساقط شد در وکالتنامه خلاف قانون و تخلف توسط قاضی محسوب می شود!با تشکر از راهنماییتان
باسلام!آیا در جلسه اخذ توضیحات در دعوی دادخواست ابطال سند رسمی (وکالت فروش)ومالکیت بررسی و وجود و عدم وجود قرارداد توسط قاضی با وجود قید عقدخارج لازم حق عزل وکیل از موکل سلب وساقط شد در وکالتنامه خلا...
7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید


loading...