سلام درخواست الزام به تنظیم سند خودرو دادم رای به نفعم صادر شد رفتم برای کارهای اجرا
 اجرای احکام نامه ای داد به راهور،نامه رو بردم راهور گفت حکم قضایی بعد از تاریخ رای شما روی پلاک هست و باید درخواست...

سلام درخواست الزام به تنظیم سند خودرو دادم رای به نفعم صادر شد رفتم برای کارهای اجرا اجرای احکام نامه ای داد به راهور،نامه رو بردم راهور گفت حکم قضایی بعد از تاریخ رای شما روی پلاک هست و باید درخواست نیابت بدی به اونجایی که حکم قضایی صادر شده متن درخواست نیابت رای مقدم چیست؟که ثبت کنم در دفتر قضایی

1 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 140 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسدر موضوع نیابت قضایی باید تقاضایی که مد نظر دارید را طی لایحه ای از دفاتر خدمات قضایی ارسال کنید

1402-02-07 22:23:33

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...