سلام آیا باید اقدامی کنم. با این مرحله پرونده بنده شاکی پرونده هستم
پرونده کلاسه 140001920001835677 ردیف فرعی 4 با علت طرح اجرای حکم نسبت به اتهامات تهدید و توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی و ورود...

سلام آیا باید اقدامی کنم. با این مرحله پرونده بنده شاکی پرونده هستم پرونده کلاسه 140001920001835677 ردیف فرعی 4 با علت طرح اجرای حکم نسبت به اتهامات تهدید و توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی و ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید و محکومیت تعزیرات- حبس تعزیری(ماه) در مجتمع اجرای احکام کیفری شهرستان کرج به تاریخ 1402/04/03 ثبت گردید و با شماره بایگانی 0200398 به شعبه13 اجرای احکام کیفری شهرستان کرج ارجاع شد دستور قضایی مبنی بر ثبت پرونده و اقدام در تاریخ 1402/04/07 صادر گردید

12 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 143 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...