از تاریخ که در سامانه ابلاغ قرار میگیرد یا از تاریخ اولین مشاهده من سی روز برا اعصار از تاریخ 24/12/1401وقت داشتم امروز 24هس من 27اولین مشاهده م بوده میشه تا 27این ماه اعصار بزنم

از تاریخ که در سامانه ابلاغ قرار میگیرد یا از تاریخ اولین مشاهده من سی روز برا اعصار از تاریخ 24/12/1401وقت داشتم امروز 24هس من 27اولین مشاهده م بوده میشه تا 27این ماه اعصار بزنم

1 سال پیش
0 پاسخ 1 نظر 104 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسشما از زمان اولین مشاهده تا ۱۲ روز وقت دارید

1402-01-24 08:34:58

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...