این پیامک برای من اومده ، در حالی که شاکی بنده قبلا رضایت داده اند ، و من هم تعهد داده ام 

اما الان این پیامک برام اومده 

آقای سعید ..... پرونده شما به شماره 
14492000...........6 و شماره بایگانی .....

این پیامک برای من اومده ، در حالی که شاکی بنده قبلا رضایت داده اند ، و من هم تعهد داده ام اما الان این پیامک برام اومده آقای سعید ..... پرونده شما به شماره 14492000...........6 و شماره بایگانی ....... به شعبهاجراکیفری-لنگرود واصل شد در صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد این یعنی چی ؟ واصل شد یعنی چی ؟ یعنی دوباره پرونده به جریان افتاده ؟ احتمال داره که دوباره شاکی پرونده رو به جریان بندازه ؟

1 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 167 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...