باسلام وعرض ادب ، بنده میخواهم درخواستی درسامانه سامع قوه قضائیه ثبت کنم ،بدلیل انتقاد به نحوه اجرای آرا ، ولی در تکمیل ۲ بند درخواست بامشکل مواجه شدم ، درصفحه قید شده بود مرجع معطی اجرای حکم ؟ و مرجع...

باسلام وعرض ادب ، بنده میخواهم درخواستی درسامانه سامع قوه قضائیه ثبت کنم ،بدلیل انتقاد به نحوه اجرای آرا ، ولی در تکمیل ۲ بند درخواست بامشکل مواجه شدم ، درصفحه قید شده بود مرجع معطی اجرای حکم ؟ و مرجع مجری حکم ؟ ممنون ازاینکه بنده را راهنمایی میکنید ، موفق باشید

1 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 281 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسمرجع معطی ، در نیابت قضایی به دادگاه صالح برای ارجاع کردن امور نیابتی گویند و مرجع مجری دادگاه اجرای کننده موضوع قرار نیابت قضایی است

1401-12-09 20:16:02

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...