سلام یک ابلاغ برایم آمده که دعوی را نمیشناسم ولی طرفیت را میشناسم هیکاری هم نکردم ونمیدانم جریان چیه
معنی طرفیت و انتسابی را متوجه نمیشوم ممنون میشم منظور این ابلاغ را توضیح دهید سپاس فراوان 
دعوی ......

سلام یک ابلاغ برایم آمده که دعوی را نمیشناسم ولی طرفیت را میشناسم هیکاری هم نکردم ونمیدانم جریان چیه معنی طرفیت و انتسابی را متوجه نمیشوم ممنون میشم منظور این ابلاغ را توضیح دهید سپاس فراوان دعوی .....و......به طرفیت .....مبنی برتوهین به اشخاص عادی وتخریب و تهدید وضرب و جرح عمدی باتوجه به علت حضور مندرج ( دفاع از اتهام انتسابی)به شما ابلاغ میگردد ظرف مهلت مقرراقدام،درغیر اینصورت عدم حضور جلب است

1 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 144 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...