شکوائیه شماره 1402220339925257 ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه سیزدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج ارجاع و با شماره پرونده 140248920000920494 و رمز شخصی 39212 ثبت گردیدسلام خ...

شکوائیه شماره 1402220339925257 ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه سیزدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج ارجاع و با شماره پرونده 140248920000920494 و رمز شخصی 39212 ثبت گردیدسلام خسته نباشید این پیام چند روز بعداز سوختن سیمکارت سرقتی برام اومده خواستم ببینم کسی ازم شکایت کرده چون من خوزستانیم

10 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 102 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...