شاکی من در دادگاه رضایت کتبی داد دیروز یعنی ۲۷شهریور اما روز بعد اظهاریه برای من اومده که جهت پیگیری شکایت مطروحه برم داداگاه علت چیه ؟

شاکی من در دادگاه رضایت کتبی داد دیروز یعنی ۲۷شهریور اما روز بعد اظهاریه برای من اومده که جهت پیگیری شکایت مطروحه برم داداگاه علت چیه ؟

1 سال پیش
0 پاسخ 1 نظر 137 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالپاسبان
پاسبان.

1401-07-19 05:10:43

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...