سلام 
نسبت به رای که برام صادر شد 
اعتراض زدم که پرونده بره دادگاه تجدیدنظر 
خواستم بدونم 
مدت زمان رسیدگی دادگاه تجدیدنظرتا چندروز هست ؟ 
یعنی تا چند وقت طول میکشه ،؟؟

سلام نسبت به رای که برام صادر شد اعتراض زدم که پرونده بره دادگاه تجدیدنظر خواستم بدونم مدت زمان رسیدگی دادگاه تجدیدنظرتا چندروز هست ؟ یعنی تا چند وقت طول میکشه ،؟؟

5 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 2649 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...