سلام خوبی وقت به خیر من فرزند م ۱۶سال داردوبدون داشتن گواهینامه پشت ماشین نشسته وبایک موتور۱۴۰۰ برخوردکرده وموتورسوار۱۴۰۰فرارکرده وقتی سرصحنه رسیدم موتورسوار فرارکرده وسرنشین رابیمارستان بردم وشاکی هم...

سلام خوبی وقت به خیر من فرزند م ۱۶سال داردوبدون داشتن گواهینامه پشت ماشین نشسته وبایک موتور۱۴۰۰ برخوردکرده وموتورسوار۱۴۰۰فرارکرده وقتی سرصحنه رسیدم موتورسوار فرارکرده وسرنشین رابیمارستان بردم وشاکی هم دربیمارستان وهم درکلانتری رضایت داده است والان پرونده دردادسرااست ودیروزرفتم گفت پرونده تعیین تکلیف نشده وحکم آن چیست آیا آنطرف رضایت داده می تواند شکایت کندیا نه ممنونم ازراهنمای شما

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 137 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

با سلام. شکایت مجدد بعد از رضایت مسموع نیست. با توجه به اینکه رضایت مصدوم را گرفته اید اتهامی که اکنون متوجه فرزند شماست رانندگی بدون گواهی نامه است. براساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ˈهر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
مجازات جرم رانندگی بدون گواهی نامه طبق بند 1 ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جریمه نقدی تبدیل خواهد شد بنابراین از بابت رانندگی بدون گواهی نامه نگرانی برای شما وجود ندارد جز آنکه پسرتان را ارشاد نمایید تا مجددا مبادرت به رانندگی بدون گواهی نامه نورزد.

در صورتی که اتهام فرزندتان مربوط به وسیله نقلیه و پرسش هایی در مورد مالک است حقیقت را به دادگاه توضیح دهید. موفق باشید.

1398-06-29 14:12:37

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...