با نام خدا
سلام
من در مخابرات کار می کنم. مخابرات در حال حاضر خصوصی به شمار می آید. کارفرما(مخابرات) در پرداخت مطالبات کارکنان خود، بعضی از مطالبات را پرداخت نکرده و بعضی را در محاسبه مبنای غلط به کار...

با نام خدا سلام من در مخابرات کار می کنم. مخابرات در حال حاضر خصوصی به شمار می آید. کارفرما(مخابرات) در پرداخت مطالبات کارکنان خود، بعضی از مطالبات را پرداخت نکرده و بعضی را در محاسبه مبنای غلط به کار برده است. لطفاً بفرمایید: 1- آیا برای طرح دعوا باید به اداره کار مراجعه کنم یا دادگاه حقوقی یا به هر دو روش می توان اقدام نمود؟ 2- آیا اگر در اداره کار طرح دعوا کنم و حاکم شوم، می توان خسارت تأخیر تأدیه را نیز وصول نمود؟ 3- آیا برای طرح دعوا باید وکیل با تخصص خاصی را گرفت یا هر وکیلی می تواند طرح دعوا کند؟ متتشکرم

4 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 9 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...