باسلام
بنده کارگررسمی شرکتی بودم که با19سال سابقه کارسخت وزیان اوردراردیبهشت95اخراج شدم وبعدازپیگیری وشکایت حکم به بازگشت بکارم صادرگردیدولی متاسفانه کارفرماتمکین نمی نمودوبعدریش سفیدانی پیداکردیم گفت...

باسلام بنده کارگررسمی شرکتی بودم که با19سال سابقه کارسخت وزیان اوردراردیبهشت95اخراج شدم وبعدازپیگیری وشکایت حکم به بازگشت بکارم صادرگردیدولی متاسفانه کارفرماتمکین نمی نمودوبعدریش سفیدانی پیداکردیم گفتن بیمه اتان دراین چندماه تابازنشستگی واریزمیکنیم وازان به بعدبه ماراه نمیدادن واردشرکت شویم خلاصه تاوقتی زمان بازنشستگی رسیدحکم بازنشستی سخت وزیان اورمان امدوبازنشست شدیم درسال ابان96بازنشست تامین اجتمایی شدم وازاول97تاکنون هرچه دنبال طلب خودحق سنوات میروم میگویندپولت رابعنوان بیمه ای که توی این مدت ریختیم کسرنمودیم وتاکنون دوبارهییت تشخیص شکایت نموده ام ولی متاسفانه انهاپیگیرکارم گه نیستن به ساحب کارکمک می نماینددرجلسه هامیگویندسنوات تاجایی سرکاربودی بایدبگیری لی دنبال همین هم میروم 30درصدبیمه ککم میکنندالان یکباردیگررفتم شکایت کنم میگویندپروندت نیست یکباردیگرتشکیل بده دفعه قبل هم گفتن گم شده توراخداراهنمایی کنیدمن میتوانم سنواتم و18ماهی که به محل کارراهم ندادندباتوجه به نامه بازگشت بکاروواریزهمه بیمه ام ازاینهابگیرم

5 سال پیش
2 پاسخ 0 نظر 122 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

با سلام
با توجه به ماده 10 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، جلسه هیأت تشخیص با حضور سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد که"" ریاست جلسات با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی" است.پیشنهاد می شود شرح ماوقع را به نحوی به اطلاع ایشان رسانده و جهت تسهیل امور،از وکلای مجرب در این زمینه کمک بگیرید.
موفق باشید.

1398-07-08 06:12:22
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر


سلام مجدد
در فرض صحت اقوال جنابعالی،طبق ماده165 قانون کار،چنانچه اخراج شما غیر موجه تلقی گردد،حکم بازگشت به کار و همچنین محاسبه حق السعی از روز اخراج صادر خواهد شد و کارفرما مکلف به تمکین است.در باب بیمه و سنوات و سایر مزایا نیز همین ترتیب برقرار بوده منتها تمام این موارد، منوط به رسیدگی عادلانه هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف خواهد بود.
موفق باشید.

1398-07-08 06:22:10
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...