سلام. بنده پیش یه بنده خدایی از سال 93 تا سال 97 کار میکردم. ابتدای سال 97 رفتم مغازه یکی کار کردم. بعد گذشت چند ماه کارفرمای سابق اومدن گفتند من مغازه میزنم بیا پیش من. از تاریخ 20 شهریور 97 رفتم پیش...

سلام. بنده پیش یه بنده خدایی از سال 93 تا سال 97 کار میکردم. ابتدای سال 97 رفتم مغازه یکی کار کردم. بعد گذشت چند ماه کارفرمای سابق اومدن گفتند من مغازه میزنم بیا پیش من. از تاریخ 20 شهریور 97 رفتم پیش ایشان تا تاریخ 20شهریور 98 که ایشان اعلام کردن یه ماه نیا بعدش دوباره بیا. بنده که امنیت شغلی نداشتم و میترسیدم بعد یکماه که برگشتم دوباره بعد مدتی بگه نیا. نه بیمه ای رد کرده برام توی چند سالی که پروژه ای براشون کار میکردم نه یکسالی که به صورت دائم دمه مغازشون بودم بیمه و سنوات و پاداشی درنظر گرفتند.قصد احقاق حقوق خود رو دارم. چه مار باید بکنم

5 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 124 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...