من از کارفرما شکایت کردم و تا مرحله قوه قضاییه که نامه مسدود کردن حساب دادن رو رفتم؛ نامه قوه قضاییه رو بردم بانک و حساب شرکت مسدود شده، اما تو حساب شرکت پول نیست
من چطور به حقم برسم؟
کجا باید برم

من از کارفرما شکایت کردم و تا مرحله قوه قضاییه که نامه مسدود کردن حساب دادن رو رفتم؛ نامه قوه قضاییه رو بردم بانک و حساب شرکت مسدود شده، اما تو حساب شرکت پول نیست من چطور به حقم برسم؟ کجا باید برم

5 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 214 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...