سلام وقت بخیر
مدت 2 سال در شرکتی کار کردم ودر این مدت حقوق خودرا در دو مرحله دریافت مینمودم. اکنون بازنشست شده ام ( البته هنوز اقدام نکرده ام) وبا مرجعه به بیمه متوجه شدم بابت قسمت پرداختی دوم حقوقم ه...

سلام وقت بخیر مدت 2 سال در شرکتی کار کردم ودر این مدت حقوق خودرا در دو مرحله دریافت مینمودم. اکنون بازنشست شده ام ( البته هنوز اقدام نکرده ام) وبا مرجعه به بیمه متوجه شدم بابت قسمت پرداختی دوم حقوقم هیچ ثبتی در بیمه وجود ندارد وبه اصطلاح خارج از لیست بوه است . این پرداخت 24 ماه مستمر بوده است وواریزی بانک که از یک محل وبه یک مبلغ واریز میگردیده است موجود است. عدم ثبت این مبالغ در بیمه باعث شده است که حق بیمه اینجانب از سقف قابل دریافت به 7میلیون کاهش یابد ودر صورتیکه این مبالغ در بیمه ثبت وحق بیمه پرداخت شود مبلغ بازنشستگی به حداکثر امسل میرسد که حدودا 4 میلیون بیشتر میشود. بابت اینمورد به کجا مراجعه کنم وچه اقدامی داشته باشم. متشکر میشوم راهنمایی بفرمائید.

5 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 112 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...