سلام پرونده من از شورا به دادگاه رفته
وتو روند پرونده نوشته پرونده به شعبه دو ارجاع
ومقید به وقت نظارت دفتر هست یعنی چی من هیچ جلسه  یا تعیین وقت رسیدگی قبلی نداشتم پرونده از شورا رفته دادگاه

سلام پرونده من از شورا به دادگاه رفته وتو روند پرونده نوشته پرونده به شعبه دو ارجاع ومقید به وقت نظارت دفتر هست یعنی چی من هیچ جلسه یا تعیین وقت رسیدگی قبلی نداشتم پرونده از شورا رفته دادگاه

10 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 101 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...