ببخشید پروندهامو ک نک‌گوشی نگاه میکردم برای این پرونده وکیل ک حق الوکاله اضافی میخواد ازم بگیره نوشته شده‌ وقت نظارت برای آذر ماه‌ انجام شده‌، یعنی چن ماه دیگه،  ،،،پس چرا وکیل حکم روقطعی کرده‌، ومبلغ...

ببخشید پروندهامو ک نک‌گوشی نگاه میکردم برای این پرونده وکیل ک حق الوکاله اضافی میخواد ازم بگیره نوشته شده‌ وقت نظارت برای آذر ماه‌ انجام شده‌، یعنی چن ماه دیگه، ،،،پس چرا وکیل حکم روقطعی کرده‌، ومبلغ ۲۰میلیون میلیون ماشین توقیفی من روتوقیق کرده‌???و ازآن طرف من بخاطر اینکه تأخیر تادیه اضاف نشه اعسار زدم ک هفته‌ بعد جلسشه، ،،یعنی من عجولانه تصمیم گرفتم باید میذاشتم وقت نظارت‌ قاضی انجام‌ میشده???حالا سرجلسه اعسار ک حتی پول قسط هم ندارم‌ وهم این وکیل خانم مستحق این پول نیست، ،،با توجه‌ ب موارد بالا(نظارت و ،،،،،،)چی باید بگم بهشون

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 46 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...