با سلام
 1- در سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی شروع مهلت های قانونی از چه تاریخی محاسبه میگردد ؟ ( تاریخ درج در سامانه ثنا یا دریافت sms یا ورود مخاطب به سامانه و یا مشاهده متن )
2- با تقدیم دادخواست و...
ناشناس

با سلام 1- در سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی شروع مهلت های قانونی از چه تاریخی محاسبه میگردد ؟ ( تاریخ درج در سامانه ثنا یا دریافت sms یا ورود مخاطب به سامانه و یا مشاهده متن ) 2- با تقدیم دادخواست و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به همراه کدملی و موبایل و آدرس خوانده (مطابق با اقامتگاه ابرازی ایشان در وکالتنامه محضری)، آیا گزارش مامور ابلاغ مبنی بر اینکه خوانده شناخته نشد ، قابل ایراد و اعتراض نیست ؟ مگر در این حالت نیز از ارسال پیامک و ابلاغ الکترونیکی برای ابلاغ دادخواست به خوانده استفاده نمیشود؟ با تشکر

3 ماه پیش
2 پاسخ 2 نظر 89 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالنگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوقبا سلام
نظر به ماده13قانون نحوه استفاده از سامانه اینترنتی و مخابراتی،ورود کاربر به سامانه ثنا،به منزله مبدا ابلاغ تلقی شده و نوع ابلاغ نیز قانونی است.
عدم شناسایی خوانده نیز بدلیل عدم ثبت نام در سامانه بوده و مراتب ابلاغ باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست خواهان در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.
موفق باشید.

1398-07-29 22:08:16
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
اصغر اسکندری
اصغر اسکندری

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام و عرض پوزش از همکار محترم از تاریخ درج هرگونه ابلاغیه در در حساب کاربری تاریخ ابلاغ محسوب می شود و نوع ابلاغ هم واقعی می باشد شناخته نشدن خوانده در اقامتگاه خود محلی برای اعتراض وحجود ندارد پس از اخطاریه رفع نقص نسبت به اعلام نشانی جدید خوانده دعوی و در صورت نداشتن نشانی خوانده مجهول المکان معرفی نمایید تا تشریفات قانونی ابلاغ از طریق نشر آگی صورت گیرد

1398-09-25 18:11:49
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...