با سلام  حدود یک سال پیش گوشی و چند تا وسایل بنده رو یه نفر از منزلمون دزدید روز دادگاه متهم در دادگاه حضور نیافت و صورت جلسه کردن. سه روز پیش رای نهایی رو قاضی صادر کرد و برای متهم طبق مواد 661 و 667...
پارسا

با سلام حدود یک سال پیش گوشی و چند تا وسایل بنده رو یه نفر از منزلمون دزدید روز دادگاه متهم در دادگاه حضور نیافت و صورت جلسه کردن. سه روز پیش رای نهایی رو قاضی صادر کرد و برای متهم طبق مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(بخش تعزیرات) حکم بر محکومیت متهم به تحمل 6ماه حبس و 40 ضربه شلاق تعزیری صادر کرده.رای غیابی بوده و نوشتن 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و سپس 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر میباشد. چند تا سوال داشتم 1- منظور از تعزیری چیست؟ 2- چون تعزیری صادر شده میتونه متهم زندان نره و تبدیل به جزای نقدی کنه یا نمیشه بخره باید زندان بره؟ 3- تو 20روز اول اگه اعتراض نکنه پرونده میره اجرای احکام یا نه چه اعتراض کنه چه نکنه باید 40روز بگذره؟ زمان اجرای حکم کی خواهد بود چون تو رای زمان اجرای حکم رو قاضی قید نکرده 4- چیکار میتونم بکنم که متهم حتما بره زندان و نتونه بخره یا تعلیق کنه؟

7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 23 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...