باسلام ازی آقایی ی خانه خریدم که قولنلمه ای وتحت عنوان هبه معوض به این صورتکه درعوض  چهل ملیون یک خانه شش دانگ به اسم بنده کرده است !الان فروشنده ادعامیکنه که من پولوبهش تحویل ندادم !اگردوشاهدخواهروبر...

باسلام ازی آقایی ی خانه خریدم که قولنلمه ای وتحت عنوان هبه معوض به این صورتکه درعوض چهل ملیون یک خانه شش دانگ به اسم بنده کرده است !الان فروشنده ادعامیکنه که من پولوبهش تحویل ندادم !اگردوشاهدخواهروبرادرخودموببرم دست روقرآن بزارن که دیدندمن تومغازه پولونقداتحویلش دادم بعدتوبنگاه خونه رابه اسمم کرده قاضی قبول میکنه؟؟وپرونده منع تعقیب میخوره؟

2 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 22 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمیثا کامیاب
میثا کامیاب

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام. شما نفرمودید چه دعوایی علیه شما مطرح شده است. منه تعقیب مختص به شکایات کیفری است. اگرچه دعاوی مالی به دو شاهد مرد اثبات می شود، ارزیابی شهادت شهود به عنوان دلیل در نهایت با قاضی است و باید موجد علم برای مقام قضایی باشد. لذا اظهار نظر پیشینی در این مورد پاسخی قطعی به دنبال نخواهد داشت. موفق باشید.

1398-09-22 05:05:03
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...