سلام خسته نباشید .دادگاه نزاع دسته جمعی رو یک طرفه اعلام کرده آیا میشه در تجدید نظر رای دادگاه که حبس مشارکت بهم داده سه ماه ویک روز رو کاریش کرد وسابقه ندارم وتحقیقات هم خوب بوده ؟؟باتشکر

سلام خسته نباشید .دادگاه نزاع دسته جمعی رو یک طرفه اعلام کرده آیا میشه در تجدید نظر رای دادگاه که حبس مشارکت بهم داده سه ماه ویک روز رو کاریش کرد وسابقه ندارم وتحقیقات هم خوب بوده ؟؟باتشکر

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 1096 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسعید نجات زادگان
سعید نجات زادگان

وکیل پایه یک دادگستریدر ماده 614 و 615 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 به بحث شرکت در نزاع و نیز ایراد ضرب و جرحی اشاره می شود که منجر به صدمه بدنی گردد:
"ماده ۶۱۴ - هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌ علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی ‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۵ - هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند: ۱ - در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. ۲ - در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. ۳ - در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ۱ - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره ۲ - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد."
مجازات درنظر گرفته شده برای شما با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه 7 است:
"ماده 19- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه"

البته، قانون‌گذار جهت تخفیفی برای چنین مجازات‌هایی نیز درنظر گرفته است. شاید بتوان مهم‌ترین این جهات را در مواد 39 و 40 و 66 قانون مجازات اسلامی جدید مشاهده کرد:
"ماده ۳۹ ـ در جرایم تعزیری درجه‌ های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌ شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌ تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
ماده ۴۰ ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌ تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفیف ب ـ پیش‌ بینی اصلاح مرتکب پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌ کند.
ماده ۶۶ ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰) ریال یا شلاق تعزیری ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌ پنجم دیه"

البته جهات تخفیفی دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد که با تسلیم به رای بدوی یا غیره محقق شود. پیشنهاد می‌شود در یک جلسه مشاوره حضوری، موضوع بطور دقیق‌تر و پس از بررسی اسناد و مدارک بررسی شود. موفق باشید.

1397-11-24 11:39:04
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...