امروز مراجعه کردم دادسرا با توجه به تاریخ احضاریه دفتر بازپرسی اعلام کرد بدلیل اعتراض وکلای طرفین پرونده برگشت خورده وتاریخ جدید برای بررسی مشخص کرد.
این یعنی چی؟
پرونده ای که من هنوز دفاعیات خودم رو...

امروز مراجعه کردم دادسرا با توجه به تاریخ احضاریه دفتر بازپرسی اعلام کرد بدلیل اعتراض وکلای طرفین پرونده برگشت خورده وتاریخ جدید برای بررسی مشخص کرد. این یعنی چی؟ پرونده ای که من هنوز دفاعیات خودم رو ندادم کجا برگشت خورده

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 29 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
ناشناس
ناشناسسلام
اولین جلسه بازپرسی بود دفتر بازپرس اعلام کرد بعلت درخواست وکلای دیگر متهمین برای خواندن پرونده و عدم تایید بازپرس برای انجام این کار،اقدام بازپرس مورد اعتراض وکلا قرار گرفته و پرونده به دادستان ارجاع شده.لازم بذکر است تاریخ دیگری بصورت شفاهی برای مراجعه به شعبه بازپرسی مشخص شد.
آیا برای تاریخ جدید هم باید منتظر احضاریه باشیم؟
علت این اقدام بازپرس برای عودت پرونده به دادستان چه بوده؟

1398-10-25 01:24:41

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...