اگر کسی بر ای نزاع متهم به پرداخت دیه شده باشد شاکی می تواند بگوید دیه نمی خواهم باید برود زندان لطفا راهنمایی فرمایید

اگر کسی بر ای نزاع متهم به پرداخت دیه شده باشد شاکی می تواند بگوید دیه نمی خواهم باید برود زندان لطفا راهنمایی فرمایید

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 22 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...