با سلام و احترام قراردادی جهت ساخت یک قطعه بین دو نفر تنظیم و مقرر می گردد ظرف مدت ۳ ماه قطعه مد نظر تحول شود ثمن معامله هم یک فقره چک صادر و تاریخ پرداخت آن ۵ ماه تعیین شده است هیچ کدام از طرفین به ت...

با سلام و احترام قراردادی جهت ساخت یک قطعه بین دو نفر تنظیم و مقرر می گردد ظرف مدت ۳ ماه قطعه مد نظر تحول شود ثمن معامله هم یک فقره چک صادر و تاریخ پرداخت آن ۵ ماه تعیین شده است هیچ کدام از طرفین به تعهد ات خود عمل نکرده است و اکنون ۳ سال از تاریخ تنظیم قرار داد سپری شده است خریدار الزام به ایفای تعهد نموده است حال فروشنده بخاطر پاس نشدن چک می تواند ایراد بگیرید که از حق حبس خود استفاده نموده ام تا زمانی که وجه چک وصول نشده است الزام به ایفای تعهد مفهوم قانونی ندارد؟

4 سال پیش
3 پاسخ 2 نظر 260 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسباسلام حق حبس زمانی است که درقراردادشرط حبس باشدوالااجرای تعهدات اولویت بندی نشده وهرطرف بنوبه خودمسولیت اجرای تعهدمربوط به خودرادارد

1398-11-24 11:59:51

پاسخ به نظر
اصغر اسکندری
اصغر اسکندری

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام و احترام لزومی به درج شرط نمی باشد در ماده ۳۷۷ قانون مدنی و ۳۷۱ قانون تجارت حق حبس در عقد بیع پیش بینی شده است ضمن اینکه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز برای زوجه دوشیزه لحاظ شده است که خارج از موضوع سئوال می باشد

1398-11-25 23:19:19
مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
ایمان قوامی فرد
ایمان قوامی فرد

کارآموز وکالتبا سلام نظر به اینکه مدت اجرای تعهد خریدار موخر بر تعهد فروشنده است حق حبس در این خصوص جاری نمی باشد لکن با توجه به اینکه خود خریدار هم تعهد خود را ظرف مهلت قراردادی اجرا ننموده است و با توجه به تقابل عوضین در عقود معوض این ایراد را می توان در دادگاه مطرح نمود و الزام ایشان را نیز به پرداخت ثمن قرارداد تقاضا نمود.

1398-11-24 12:01:41
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
اصغر اسکندری
اصغر اسکندری

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام با وصف اینکه چک موعود آن سپری شده است و تبدیل به حال شده است به نظر تقدم و تاخر مفهومی ندارد حال نظر سایر همکاران محترم در انتظار جواب سئوال و مراتب فوق قدر دانی و تشکر را می نمایم

1398-11-24 12:11:17
مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
ایمان قوامی فرد
ایمان قوامی فردبا سلام و عرض ادب با توجه به اینکه هر دو تعهد موجل می باشند لکن تعهد یکی موخر بر اجرای تعهد دیگری از ابتدای قرارداد می باشد لذا شخصی که باید تعهد خود را زودتر اجرا کند نمی تواند حق حبس داشته باشد و اگر هر دو تعهد موجل در یک زمان باشند و سپس حال شوند هر دو حق حبس دارند.

1398-11-24 12:39:57

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...