با سلام و خسته نباشید خسارات معنوی وارده به شخص در اثر ضرب و جرح از نظر قانون چیست؟ آیا به صورت نقدی می باشد؟ ممنون

با سلام و خسته نباشید خسارات معنوی وارده به شخص در اثر ضرب و جرح از نظر قانون چیست؟ آیا به صورت نقدی می باشد؟ ممنون

2 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 16 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالزینب ایمانی
زینب ایمانی

کارآموز وکالتسلام
در اینخصوص برخی از اساتید و قضات اعتقاد دارند که دیه برای جبران خسارت کافی فرض شده است.
اثبات خسارت معنوی کار دشواری است و خسارت معنوی و تالم روحی باید احراز شود.

جبران زیان معنوی میتواند به صورت مالی یا بصورت غیرمالی از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن باشد.

1398-12-22 16:02:17
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...