سلام حکم تعرض به حریم شخصی و درگیری با افراد خانه چی هست؟؟؟
و دیه کبودی و ورم بازو دست راست با آجر و کبودی پای چپ با سنگ و خراش گردن و دست چپ چقدره؟؟؟؟؟؟

سلام حکم تعرض به حریم شخصی و درگیری با افراد خانه چی هست؟؟؟ و دیه کبودی و ورم بازو دست راست با آجر و کبودی پای چپ با سنگ و خراش گردن و دست چپ چقدره؟؟؟؟؟؟

6 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 14 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...