حدود  سی سال پیش هنگام تعویض شناسنامه های رژیم سابق ؛ در درج نام مادر  اینجانب اشتباهی صورت گرفته بود بدین صورت که حرف کوچک ح بجای حرف کوچک  ص  نوشته شده بود.
من با تصور اینکه این اشتباه قابل جبران و...

حدود سی سال پیش هنگام تعویض شناسنامه های رژیم سابق ؛ در درج نام مادر اینجانب اشتباهی صورت گرفته بود بدین صورت که حرف کوچک ح بجای حرف کوچک ص نوشته شده بود. من با تصور اینکه این اشتباه قابل جبران و انجام و قانونی است با گذاشتن یک خط کوچک حرف کوچک ح را به حرف کوچک ص تبدیل کردم. در حالیکه مندرجات شناسنامه بر اساس اطلاعات دفتر ثبت احوال تکمیل می شود. ( در آن زمان کارمند خدا بیامرز ؛ ثبت اشتباه در دفتر اداره داشته است) حال با توجه به اینکه نام ایشان در شناسنامه قدیمی خود و تمامی فرزندان با حرف ص بوده است. و اینکه اکنون ایشان در قید حیات نیستند. آیا امکان اصلاح و تغییر اسم در شناسنامه جدید طبق شناسنامه قدیمی وجود دارد. ( جهت امور اداری شناسنامه مورد نیاز است).

5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 50 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...