سلام-
تصادفی ایجاد شده که بنده مقصر ان مشخص شده ام و فرد زیان دیده که ماشین لوکسی به قیمت  یک میلیاردو چهارصد میلیونی داشته ماشینش را اجاره به فردی داده که من با این فرد تصادف کردم.
۴ سوال اینجا مطرح...

سلام- تصادفی ایجاد شده که بنده مقصر ان مشخص شده ام و فرد زیان دیده که ماشین لوکسی به قیمت یک میلیاردو چهارصد میلیونی داشته ماشینش را اجاره به فردی داده که من با این فرد تصادف کردم. ۴ سوال اینجا مطرح میشه: ۱- ایا صاحب ماشین بابت افت ماشین میتواند طلب خسارت کند و اگر میتواند این مبلغ بر چه اساسی هست،؟ ۲- فردی که ماشین رو اجاره کرده میتونه به ازای روز هایی که ماشین در تعمیر گاه هست و ایشان مبلغ اجاره رو بابت اون روز ها داده از من طلب کند؟ ۳-بیمه خسارت رو ۴۰ میلیون براورد کرده و بیمه با توجه به سقف تعهد مالی بیمه بنده که ۱۰میلیون هست بر اساس قانون های جدید میتونه الباقیش رو طلب خسارت و شکایت کنه یا نه؟ ۴-با توجه به تهدید کردن من توسط صاحب ماشین و فحاشی ایشان و دست به یقه شدن ایشان در بیمه که دوربین هم انها را ضبط کرده و داشتن فقط یه شاهد، شکایت کردن من نفعی دارد و شکایت بنده به جایی میرسد؟

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 251 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسعید نجات زادگان
سعید نجات زادگان

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام و احترام،
ضمن اظهار تاسف بابت رویداد پیش آمده، پاسخ شما در چند بند تقدیم می‌‌شود:
پاسخ سوال 3-
- بر اساس ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395که متن آن در زیر می‌آید، و نیز وفق دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری، شما و بیمه، فارغ از اینکه قیمت خودرو ظرف مقابل چقدر است، صرفا موظف به پرداخت خسارت وارده به گرانترین خودروی متعارف هستید.
- بر اساس تبصره 4 ماده 8 قانون مزبور، گرانترین خودروی متعارف ارزشی کمتر از 50% سقف تعهدات بدنی دارد.
- در سال 1397، سقف تعهدات بدنی که معادل دیه‌ی کامل مرد در ماه‌های حرام است، مبلغ 308.000.000 تومان تعیین شده است.
- با توجه به این موارد، قیمت گرانترین خودروی متعارف 154.000.000 تومان تعیین می‌گردد. بر این اساس، شما و بیمه صرفا موظف به پرداخت خسارت وارده تا سقف 154.000.000 تومان هستید.
- اما اینکه میزان خسارتی که شما و بیمه باید بپردازید چقدر است، بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:
(154.000.000 تومان تقسیم بر 1.400.000.000 تومان) ضربدر 40.000.000 تومان که حاصل آن می‌شود 4.400.000 تومان
مجموع خسارتی که شما و بیمه باید پرداخت کنید 4.400.000 تومان است. با توجه به اینکه سقف تعهدات بیمه شما 10.000.000 تومان است، راننده نمی‌تواند وجهی را از شما بابت خسارات دریافت نماید و تمام 4.400.000 تومان مزبور باید توسط بیمه شخص ثالث به راننده پرداخت شود. راننده‌ی خودروی لوکس الباقی خسارت تا 40 میلیون تومان را نیز در صورت داشتن بیمه بدنه از شرکت بیمه دریافت نموده و در غیر اینصورت، شخصا باید پرداخت نماید.

«قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
ماده ۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده ( ۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد ( ۵ /۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره ۳ ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴ ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد. »

پاسخ سوال 1- اگرچه بنظر می‌رسد قانون‌گذار با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بالاخص ماده 8 آن، در صدد کاهش مسئولیت افراد مقصر در تصادفات با خودروهای لوکس و قراردادن بار مسئولیت بر دوش صاحبان خودروهای نامتعارف بوده است، اما عده‌ای معتقد هستند خسارت وارده بابت افت قیمت خودرو با توجه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در هر حال، در این خصوص نظر و رویه‌ی واحدی یافت نشد، لیکن نظر شخصی بنده بر عدم امکان مطالبه این خسارت با توجه به ظاهر قانون مزبور و قاعده‌ی اقدام است.

پاسخ سوال 2- بنظر می رسد تقصیر شما در تصادف بابت تفویت منفعت اجاره کننده خودرو شده و اجاره کننده حق مطالبه‌ی خسارت ناشی از تفویت منفعت را از شما داشته باشد.

پاسخ سوال 4- با توجه به اینکه ممکن است صاحب خودرو علیه شما بابت خسارت افت خودرو طرح دعوا نماید، شکایت کیفری بابت اقدامات مزبور می‌تواند در مجاب کردن وی به مصالحه و گذشت از خسارت وارده موثر باشد. اقدام سریع‌تر برای تامین دلیل ( اخذ ویدئوی ضبط شده) و اخذ شهادت شاهد اکیداً پیشنهاد می‌شود.

موفق باشید.

1397-12-21 18:50:18
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...